Har du opplevd at regler og rutiner har blitt brutt, og kanskje til og med lover og forskrifter? Det er ikke alltid alt «går etter boka». Dette skjer selv om vi prøver å gjøre vårt aller beste hver dag. Da er det smart å ha et felles system som kan fange opp alle sakene som ikke går som de skal.  Helhet og samlet oversikt gir bedre mulighet for forbedringsarbeid. Prosjektleder Ingrid Jernberg forteller mer om arbeidet som pågår.

Melde avvik for bedre tjenester

En ny avviks- og forbedringsportal er nå i ferd med å bli innført for kommunens tjenester. Ett av målene er å øke antall meldte avvik i alle sektorer. Hvis det meldes mange avvik, gir det oss bedre mulighet til å forbedre oss. Avvik gir verdifull informasjon slik at vi kan øke kvaliteten på tjenestene, forbedre arbeidsmiljøet og imøtekomme lovkrav.

Kultur for åpenhet

Vi ønsker en åpenhetskultur som støtter opp om Bærums visjon «Sammen skaper vi framtiden». Vi ønsker en kultur hvor det oppleves mer naturlig å melde avvik enn ikke å melde dem. Alle medarbeidere kan melde avvik. For å gjøre det enklest mulig vil det også være mulig å melde avvikene via en app.

Bred implementeringsprosess

Basert på tidligere erfaringer vil det bli lagt opp til en bred implementeringsprosess. Det er viktig at alle tjenestene i kommunen tar portalen i bruk. Det skal lages filmer med gode eksempler til inspirasjon som blir tilgjengelig for alle medarbeidere.

Avvik er der små skrittsvei til forbedring, og fører neppe til dramatiske endringer på kort tid. (Tone Rokseth, Pleie- pleie og omsorg)

Men små endringer kan få store konsekvenser for de innbyggerne eller medarbeiderne det gjelder.

Ingrid Jernberg, spesialrådgiver, prosjektleder HR stab.