Terror og ekstremisme har preget nyhetsbildet også i sommer.  Det finnes ikke noe entydig og klart svar på hvordan man best bekjemper ekstremisme og utfordringen er svært kompleks. Noen ganger kan enkle grep bidra.

Verdien av langvarig satsing på samarbeid

Noe av det mest verdifulle vi som kommune har er relasjonene og tilliten ut i befolkningen. Det årelange samarbeidet med innvandrerorganisasjonene, trossamfunn, foreldre og ungdom er vårt viktigste verktøy. Utfordringen med radikalisering og ekstremisme er noe vi eier sammen.

Veileder for foreldre

Foreldre eller foresatte er de aller viktigste personene i barn og unges liv og de er de aller viktigste forebyggerne. Det finnes veiledere og rutinebeskrivelser om radikalisering myntet på offentlig ansatte, men for foreldre finnes det ikke noe lignende verktøy.

Sammen har innvandrerorganisasjonene og ansatte i kommunen derfor utviklet en foreldreveileder. Hva som er normal oppførsel eller hva man skal bekymre seg for kan være ekstra utfordrende å vite når man er ny i Norge eller ikke kan språket. Veilederen prøver å formidle at man faktisk er en god forelder om man søker hjelp, det er ikke et tegn på det motsatte. Råd og støtte er noe alle kan trenge innimellom. Innvandrerorganisasjonene var også med i utforming av endelig layout og format. Veilederen er oversatt til ti språk.

Hva bør vekke bekymring?

Hovedbudskapet er helt konkret hva som bør vekke bekymring og hva som ikke nødvendigvis gjør det. Den inneholder utsagn som er til hjelp for å vurdere hvor mye tilstede du er i barnet ditt sitt liv og hvor mye du faktisk vet om livet til barnet ditt. Fargekoder bidrar til å gjøre budskapet enkelt.

«Veilederen er absolutt ikke bare for innvandrerforeldre». Mari Grova Oppedal, SLT koordinator

Vi deler gjerne!

Foreldreveilederen er etterspurt over hele landet. Er det noen som ønsker plakat med veilederen er det bare å si ifra. Flere kommuner har bedt om å få bruke plakaten med sin lokale kontaktinformasjon og det er helt i orden.  Det er også laget en egen nasjonalversjon som inneholder telefonnummer til nasjonale hjelpeinstanser.

Plakaten henger i dag blant annet på politistasjonen, Kunnskapssenteret i Sandvika, helsestasjoner, Marie P, Flyktningkontoret, enkelte skoler og den ligger på nettet.

Om noen vil vite mer om arbeidet eller bidra, ta gjerne kontakt.

Mari Grova Oppedal, SLT koordinator, Bærum kommune

Se link til Foreldreveileder

Se link  til handlingsplan mot ekstremisme:

Se link til veileder ved bekymring: