Arbeidet med å rehabilitere Kommunegården er straks i gang, og i løpet av 2021 skal bygget stå klart i en ny og moderne drakt. Lett tilgjengelig i 1. etasje i den nye Kommunegården skal det lages et Velferdstorg, hvor målet er å skape et oversiktlig og koordinert tjenestetilbud med utgangspunkt i brukernes behov.

Tilgjengelige tjenester

For brukerne våre ønsker vi at det oppleves godt og trygt å komme til kommunegården, med godt rustede tjenester lett tilgjengelig som ser hele brukeren. Helhet og samarbeid må legges til grunn for de fysiske løsningene, men vi må samtidig sørge for at det ikke går utover de enkelte tjenestestedenes spesialbehov til lokalene i Kommunegården. Utfordrende, men et desto mer spennende arbeid. Her trengs det mange kloke hoder med ulike ståsteder for å se alle muligheter vi har til å skape de beste løsningene.

Velferdstorg med 13 velferdstjenester

Startskuddet for arbeidet med å etablere Velferdstorget ble markert med en kick-off 28. februar med 13 ulike velferdstjenester tilstede. Gjengen på nesten 60 medarbeidere viste et stort engasjement for arbeidet med ny Kommunegård, og ikke minst for hverandre.

Sammen blir vi best

Spørsmål som ble diskutert var hvordan kan vi bruke Kommunegården som et godt virkemiddel for fremtidens velferdstjenester for å bli bedre sammen og jobbe mer på tvers? Og hvem samarbeider vi mest med, og ikke minst hvem burde vi samarbeide mer med i fremtiden?  Det å samarbeide med andre er enklere hvis vi kjenner hverandre, og dersom vi holder til i samme lokaler er sjansen større for at vi møtes og faktisk blir kjent. Derfor er nettopp plasseringen av tjenestene en viktig beslutning som kan skape mye merverdi. Og det skal vi virkelig få til med denne engasjerte gjengen!

Inspirasjonstur

Neste steg for deler av prosjektgruppene er en inspirasjonstur til Faaborg-Midtfyn i Danmark, som regnes som den kommunen i Danmark som har kommet lengst på samarbeid på tvers av tjenester innen barn- og oppvekst. Mer spennende i vente altså, følg med her på bloggen!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten