Beboerne på Dønski Bo- og behandlingssenter fikk tilgang på  iPad og frivillig ungdom som veiledere. Dette ga beboerne nytt innhold i hverdagen og kontakt ble knyttet mellom generasjonene.  

Prosjektet

Bærum Kommune hadde i 2014 et samarbeid med UiO (universitetet i Oslo) og Sintef om å bruke nettbrett som et kommunikasjonsmiddel for beboerne på Dønski bo og behandlingssenter. For å lære opp de eldre i bruken av Ipad ble det tatt kontakt med Marie Plahte familie og aktivitetssenter.

10 beboerne  fikk utdelt en Ipad og kontakt med hver sin ungdom, og så var det bare å sette i gang. Prosjektet var todelt, en del bestod i å se hvordan nyere teknologi kunne øke velferden til eldre og den andre var møtet mellom generasjonene. Marie Plahte holdt prosjektet i gang gjennom  tre faser, med noe utskiftning av ungdommer så flere kunne få være med.

Nye muligheter

Det var mye latter og moro rundt bordene, og ungdommene ble spesielt glade i «sine» brukere. Etter hvert som beboerne ble flinke til å bruke Ipadene åpnet det seg mange nye muligheter. Noen fikk kontakt med familie og gamle kjente på facebook, lokalaviser ble lest, kryssord ble løst og sjakk ble spilt. Det var morsomt å se på kart, både gamle og nye. Værmeldingen var også en stor slager. Ved å koble på høyttalere fikk mange et gledelig gjenhør med kjente og kjære melodier.

Foto: Marie Plahte familie og aktivitetssenter

iPad ble en «slager» for beboerne på Dønski BBS

Annen aktivitet

Prosjektet genererte også annen aktivitet, for eksempel juleavslutning, hvor ungdommene sang julesanger for de eldre og serverte hjemmelagde kanelsnurrer og vafler. Ungdommene tok beboerne med på konsert og arrangerte  kinokveld på Marie Plahte, der de så på «hundreåringen som klatret ut av vinduet og rømte».

Resultater så langt

Både sosialt og faglig har prosjektet vært en suksess. Mange av de eldre har fortsatt stor nytte av Ipadene sine og bruker dem daglig. Noen av ungdommene som var med ble gode venner med sine brukere og fortsatte å besøke dem etter at prosjektet ble avsluttet.

 

Marit Loise Haugen Hvideberg, miljøarbeider, Marie Plahte familie og aktivitetssenter