Hva skjer når Warner Bros., arrangør for fredspriskonserten, kontakter Bærum kommune for å spørre om kommunen kan være med å fylle Telenor arena? Bærum kommune ønsket å bruke anledningen til å spre fredsbudskapet til Bærums ungdom. Kan disse tingene la seg kombinere? Kristin Bjelke forteller deg mer om dette spennende samarbeidet.

Ungdom og fredsbudskapet

Viktige stikkord for fredsprisen er fredsarbeid, demokrati og ytringsfrihet. Også i år skal fredspriskonserten holdes i Telenor Arena. Bærum kommune ønsker å vekke unges engasjement rundt fredsbudsbudskapet og fredsprisutdelingen. Warner Bros. ønsker å fylle Telenor arena med flere barn og unge mennesker.

Fred starter med deg!

Hvordan vekke unges engasjement? I mars møttes medarbeidere fra ulike sektorer i kommunen, Ungdom og fritid, kultursektoren og skole sammen med Warner for å begynne på den første idéutviklingen.

«For å ha én god idé, må du ha mange» – Stig H. Haug

Både store og små idéer ble skapt, og noen er jobbet videre med. En av de konkrete idéene som ble skapt var å bruke #peaceisyou i relasjon til fredspriskonserten. Fred starter med deg, og kan handle om alt fra antimobbing til integrering av mennesker med kortere fartstid i Norge.

Let etter det gode som allerede skjer – peace is you

Å være innovativ handler blant annet om å kopiere og synliggjøre det som allerede foregår. Hva skjer i kommunen som kan relateres til #peaceisyou?

Flotte eksempler som «Innsats for andre» på Østerås skole har bidratt til mer forståelse og vennskap mellom ungdom i Bærum og flyktninger som nå går i innføringsklassen. Musikk- og kulturskolen har tatt initiativ til musikalsk forbrødring gjennom prosjektet «Vaffel og falafel». Det arbeides med å få til en vennskapsklubb for fotballinteresserte ungdom i flyktningeleiren Balata i Gaza slik at man kan invitere ungdommen til Bærum og gi gode opplevelser i en ellers nokså håpløs flyktningetilværelse.

Slike spennende eksempler må løftes opp og frem for å kommunisere fredsprisbudskapet. De som deltar i arbeidet vil vi premiere med billetter til fredspriskonserten.

Å jobbe i uforutsigbart landskap

Det er både gøy og slitsomt å jobbe i et uforutsigbart landskap der du ikke har alle svarene rett foran deg. I Bærum kommune har vi folk som tør å jobbe annerledes – i nye konstellasjoner med nye tanker.

«Hopp i det, du finner så utrolig mye gull på veien» – Kristin Bjelke

Arbeidet med fredspriskonserten fortsetter og du vil fremover merke at flere av innleggene på tanketanken.no merkes med #peaceisyou.

Kristin Bjelke, leder, Kultur og samarbeid