I 2017 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse for 5. – 7. trinn for å høre hvordan barn i denne aldergruppen opplever hverdagen sin og hva de tenker om fremtiden.

Hvor fornøyd er du med livet ditt? Hvordan har du det på skolen? Opplever du at foreldrene dine støtter deg? Har du en venn du kan stole på? Hva bruker du tiden til når du ikke er på skolen? Er du bekymret for framtiden? Hvordan påvirker sosiale medier hverdagen din? Opplever du å bli mobbet?

Dette er noen av spørsmålene vi skal stille til barn på mellomtrinnet.

Hva er viktig for deg?

Ungdata junior er helt ny undersøkelse basert på ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 på ungdomskolen og videregående skole. Ungdomsundersøkelsen har gitt kommunen verdifull informasjon om ungdoms utfordringer og levevaner. Nå vil vi vite mer om barna på 5. -7. trinn og vi bruker ungdata som utgangspunkt for å lage spørsmål tilpasset yngre barn.

«Nå kan vi fortelle, delta og bli hørt. Det er viktig at de som bestemmer blir kjent med oss og hvordan vi har det.»
Anna Hellesnes, tidligere ordfører Ungdommens Kommunestyre.

Hvordan blir fremtiden?

Elevene blir selv involvert i utviklingen av spørsmålene om deres liv gjennom en pilot på tre barneskoler. Foreldre har gjennom FAU representanter på de tre barneskolene kommet med sine innspill til spørsmålene.

Svarene som blir gitt kan gi kommunene et langt bedre grunnlag for å sette inn riktig og målrettede tiltak der barn og unge selv opplever de har behov for det.

Tiltak for godt oppvekstmiljø i Asker og Bærum

Initiativet til undersøkelsen kommer fra Bærum kommune og Asker ble raskt med på et samarbeid.

Vi som jobber med undersøkelsen og barn og unges oppvekst er spente på resultatene. Vil den gi oss noen overraskelser eller underbygge våre antagelser? Uansett er vi stolte av å kunne spørre denne viktige aldersgruppen, på spranget over i ungdomsårene, hvordan de har det og hva som er viktig for dem.

Det er å ta barn på alvor!

Grethe Cederkvist, avdelingsleder, Helsetjenester barn og unge
Helge Jørgensen, spesialrådgiver, Barn og unge