Programområdet Pleie og omsorg i Bærum kommune arbeider innovativt for å skape en tryggere hverdag for eldre innbyggere. Kristin Standal, ansvarlig for velferdsteknologi i kommunen, forteller deg om jakten på de gode løsningene, med tjenestedesign og innovative anskaffelser som metodikk, i prosjektet «Tryggere hverdag».   

Prosjekt «tryggere hverdag»

Bærum kommune deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet #Samveis. I den forbindelse er det inngått et samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Asker kommune, med fokus på å anskaffe og innføre trygghetsskapende tjenester for eldre innbyggere.

Gjennom prosjekt «tryggere hverdag» bygges grunnlaget for den nye eldretilværelsen. Vi skaper nye tjenester som får effekt for både brukere og ansatte – prosjektleder Ann-Kristin Smilden

Målet med prosjektet er å øke bruken av velferdsteknologi for hjemmeboende og på den måten bidra til forebygging samt økt trygghet og mestring for kommunens brukere av helse- og omsorgstjenester. Gamle og utdaterte trygghetsalarmer skal byttes ut med nye digitale løsninger med større potensiale.

Aktiv involvering

Hva som gir trygghet for den enkelte er forskjellig og ofte noe annet enn det fagpersoner skulle tro. For å kunne anskaffe de riktige løsningene for brukerne er det viktig å beskrive behovene godt. Dette var utgangspunktet for en workshop som ble gjennomført tirsdag 16. juni.

Brukere, pårørende, ansatte «tett på brukeren», ledelse og teknologer arbeidet sammen for å grave i behovene. Totalt 35 personer delte velvillig sin kunnskap, mens designfirmaet Halogen fasiliterte underveis.

Ved bruker-bordet beskrives trygghet ut fra fire perspektiv: døgnet, i huset, knyttet til relasjoner og tjenesten.

Ved brukerbordet beskrives trygghet ut fra fire perspektiv: døgnet, i huset, knyttet til relasjoner og tjenesten.

Ansatte har også kunnskap om hva som skal til for å skape trygge tjenester. I workshopen kom det frem at det er mange parter å forholde seg til som ansatt i Pleie og omsorg. Da er det viktig med systemer som «snakker sammen», slik at aktuelle parter får riktig informasjon til riktig tid. Dette forhindrer også at brukeren må gjenta den samme informasjonen flere  steder.

Systemer som "snakker sammen" skaper bedre tjenester for brukerne.

Systemer som «snakker sammen» skaper bedre tjenester for brukerne.

Fra innsikt til løsninger

Innsikten fra workshopen skal presenteres for leverandører som en del av anskaffelsesprosessen. Leverandørene må forstå behovene til både brukere, pårørende og ansatte for å kunne utvikle gode løsninger.

Prosjekt «tryggere hverdag» jobbes med ut 2016. Lurer du på hva den konkrete løsningen blir til slutt? Følg med på tanketanken.no

Kristin Standal, enhetsleder, Pleie og omsorg helseinformatikk