Det snakkes mye om «mestring» og «selvstendighet i egen hverdag» i de kommunale velferdstjenestene. Men hva betyr egentlig det? Kommunen ønsker å tilrettelegge slik at den enkelte kan bo lengst mulig hjemme og mestre hverdagen.  Hva innebærer tilretteleggingen? Omsorgsboligene i Bærum har tenkt nytt for å skape bedre livskvalitet for den enkelte. Første ut var Bekkestua omsorgsbolig. Avdelingsleder Gerd Helene Angell forteller deg mer om det nye mestring- og motivasjonskonseptet. 

Første steg i mestring- og motivasjonskonseptet

Sammen med Høyskolen Diakonova, ble det høsten 2014 satt i gang kurs ved Bekkestua omsorgsbolig for beboere med fokus på forståelse for egen helse og viktigheten av fysisk aktivitet i hverdagen. Og effekten var stor. Beboerne ble mer oppmerksomme på egen helse og mer fokusert på aktivitet. Men mest av alt merket vi deres glede av å være samlet og å lære noe nytt. Kursene ble ukas høydepunkt.

Som det ofte gjør med vellykkede satsinger, begynte ballen å rulle. Ideen om å koble kurs og trening på alle omsorgsboligene i kommunen, og etterhvert dagaktivitetssentrene (et tilbud for eldre hjemmeboende), ble født!

En prosjektgruppe bestående av folk fra Bekkestua og Helse- og sosialsektoren kartla treningsrom/treningsutstyr og gjennomførte kurs for ansatte som deretter er ansvarlige for teoriundervisningen ved omsorgsboligene de jobber på. Tre fysioterapeuter fikk ansvar for treningen.

Ansatte på kurs

Ansatte på kurs.

Oktober 2015 gikk startskuddet for de fleste av de 10 omsorgsboligene i Bærum med totalt 500 beboere.

Gode resultater

Ved oppstart ble deltagerne som meldte seg på testet. Etter seks uker ble det foretatt en ny test og resultatene var svært imponerende! Deltakerne har hatt stor fysisk fremgang. I tillegg opplever de økt selvstendighet og livskvalitet.

Trening har effekt.

Trening har effekt.

Mestring- og motivasjonskonseptet smitter, og flere beboere har meldt seg på. Noen betegner dette som «det viktigste i livet deres», og i beboermøter blir andre beboere oppfordret til å delta.

Veien videre

Det planlegges i disse dager hvordan mestring- og motivasjonskonseptet skal innføres på alle dagaktivitetssentrene i kommunen. Dette vil kunne bidra til at den enkelte kan bo lengst mulig hjemme.

Gerd Helene Angell, avdelingsleder, Bekkestua omsorgsbolig