Bærum kommune ønsker å skape gode nærmiljøer hvor mangfold, integrering og vennskap blant innbyggere fra ulike kulturer får blomstre. Seniorsentrene bidrar ved å tilrettelegge for at kvinner fra mange land og i ulike aldersgrupper trener sammen. Resultatet er bedre helse, humør og økt integrering. Tjenesteleder Helle Brit Oppeland forteller her om trimtilbudet  i seniorsentrene.

Bedre helse og humør

Seniorsentrene har gjennom sine språkgrupper for innvandrere fanget opp behovet for treningsgrupper for innvandrerkvinner. Forskning underbygger også dette, den viser at denne gruppen har større helseutfordringer både fysisk og psykisk enn norsk kvinner (Thorsen, Myrvang og Ingebretsen 2015).  Vi ønsket å kombinere trening og fellesskap, derfor inviterte vi kvinner fra ulike kulturer og kvinner fra Rykkinn seniorsenter.  Fysisk aktivitet beskytter mot helseplager, i tillegg har det en positiv effekt på humør, trivsel og helse for alle.

I Rykkinn seniorsenter samles 22 kvinner hver uke for å trene sammen. Deltakerne sier at de føler seg i bedre form og at treningen har stor positiv innvirkning på humør og trivsel.

Dette er et kjempetilbud og er veldig viktig for helsen min! Marianne Enroth, Finland

 Mangfold, integrering og sosialt fellesskap

I tillegg til helseaspektet er målet å tilrettelegge for en ny arena for kontakt på tvers av ulike kulturer. Målet er at deltakerne blir kjent gjennom «svette og latter» og at vennskapsbånd knyttes. Deltakerne i treningsgruppen kommer fra Eritrea, Iran, Nepal, Irak, Afghanistan, Somalia, Vietnam, Finland og Norge. Tilsammen er det 22 kvinner i gruppen.

Det er et fint sted å komme i kontakt med nye mennesker, Sadiyah Babanat, Kurdiske Irak

Jeg har fått mange nye venner her, Oanh Thi Phi Luu, Vietnam

 Samarbeidsprosjekt

Trimgruppen er et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester.  Seniorsentrene administrerer, rekrutterer norske seniorer og tilrettelegger for tilbudet. Trimgruppen ledes av fysioterapeut fra Friskliv og Mestring og NAV rekrutterer kvinner fra innvandrerbefolkningen.

At treningsgruppen er populær vises ved at den er fulltegnet med venteliste!

Helle Brit Oppedal, tjenesteleder seniorsentrene, Bærum kommune