2. mars begynner fem ingeniører med innvandrerbakgrunn i Bærum kommunes nye ettårige traineeprogram. Programmet er etablert som et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering. Hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester. Vi ønsker å øke andelen innvandrere i akademikerstillinger der hvor andelen ansatte med innvandrerbakgrunn er lavere enn gjennomsnittet i kommunen. I første kull av traineer er det to i Eiendom, to i Digitalisering og IT og en i Vei og trafikk.

Det hele startet som et initiativ fra KS hvor temaet som ble belyst var veier inn i arbeid for ulike grupper som faller utenfor arbeidslivet. Bærum kommune valgte der å fokusere på gruppen innvandrere med akademisk utdanning som ikke er i arbeid.

Hva er spesielt med dette traineeprogrammet?

Dette er et 12-måneders program som skal kvalifisere arbeidsledige innvandrere med høyere utdanning til relevante jobber der kommunen har rekrutteringsbehov. De rette kandidatene vil få mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen.

Kommunens behov er utgangspunktet

Det er kommunens behov som er utgangspunktet for å definere traineestillingene. Tilgjengelig fagkompetanse matches med tjenestenes behov. Stillingene ble utlyst og kandidatene har vært gjennom en utvelgelsesprosess

Tjenestestedet velger  en fagperson som blir veileder for traineen. Veilederen skal være traineens faglige og sosiale ressurs og ha ansvar for opplæring og oppfølging i det daglige.

Programmet gjennomføres i samarbeid med NAV og Voksenopplæringssenteret og er organisert som et toårig prosjekt i HR-enheten. Finansieringen er et spleiselag mellom NAV og Bærum kommune.

Erfaringene fra dette arbeidet blir spredt gjennom vårt samarbeid med KS. Det ble bl.a. gjennomført en stor konferanse med en rekke andre kommuner tilstede hvor dette prosjektet ble presentert.

Etter en lang prosess med planlegging og forberedelser ser vi frem til å ta imot våre fem nye traineer den 2. mars!

Gina Ihle Frogner, prosjektleder og fagansvarlig rekruttering, Mehrnoush Dabiri, prosjektmedarbeider HR-enheten