Arbeidet med utviklingen av Carpe Diem demenslandsby og «livet i landsbyen» går sin gang. Denne uken har vi vært på seminar i Karlstad for å presentere arbeidet vi har gjort til nå for et internasjonalt knippe av forskere, tjenestedesignere og rådgivere som jobber med tilsvarende utviklingsprosjekter som oss.

Det foregår utrolig mye flott arbeid rundt utviklingen av Carpe Diem demenslandsby, ukens blogginnlegg handler kun om utviklingen av «livet i landsbyen».

Forskere fra Høgskolen i Innlandet følger dette prosjektet. Spørsmålet de er opptatt av er om «tjenestedesign er en god metode for utvikling av tjenester til sårbare grupper». På den bagrunn ble vi invitert til å fortelle om arbeidet vårt på et seminar med tittelen «Perspectives on Value Creation in the Public Sector» ved Karlstad Universitet.

Tittelen på innlegget vårt var «Co designing in Elderly Care». Seminaret var lagt opp med forskere som presenterte sine arbeider før lunsj, etter lunsj var det vi i praksisfeltet som skulle legge frem konkret jobbing med tejnestedesign.

Arbeidet med å skape innhold til «Livet i landsbyen» har vært utrolig lærerikt og interessant. Å få lov til å dele det arbeidet som så mange har deltatt i, med tid og entusiasme, er et privilegium. Det var også nyttig for oss å sette oss ned å lage en helhetlig presentasjon av arbeidet som er gjort frem til nå.

Vi fortalte om intervjuene kloke og entusiastiske medarbeidere hadde gjort med personer med demens og noen pårørende. Vi delte våre observasjoner av dagens avdelinger for personer med demens. Vi fortalte dem hvordan vi utviklet ideer sammen med ansatte, pårørende,frivillige og politiker, på bakgrunn av innsikten vi skaffet oss fra intervjuer og observasjoner. De 255 ideene som fremkom på workshopen ble behørig applaudert. Avslutningsvis i presentasjonen måtte vi selvfølgelig dele den fine erfaringn vi hadde da vi gjennomførte fire sprinter på en gang med en helt utrolig sporty og iderik flokk med folk. Vi var så stolte av arbeidet vi har fått til sammen med alle i og rundt dette prosjektet.

Tilbakemeldingene vi fikk fra både forskere og rådgivere fra offentlig sektor var gode og de var veldig nysgjerrige og vi fikk en rekke gode spørsmål både på seminaret og etterpå. Tilbakemeldingen vi fikk var spesielt rette mot at vi faktisk har klart å gjennomføre en hel prosess fra å skaffe innsikter, til ideutvikling med ulike grupper involverte til å prototype og teste med reelle brukere og til konkrete resultater.

Dette ga energi til videre jobbing, for vi er lagt fra ferdige med utviklingen av «livet i landsbyen».

Christian H. Haave og Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten