I 2001 fikk vi i Ungdom- og fritid kutt i budsjettene som gjorde at vi måtte tenke nytt rundt hvordan tjenestene skulle drives. Samtidig fikk vi tilbud om ett lokale på 1200 kvm i den gamle papirfabrikken på Hamang sentralt i Sandvika. Dermed hadde vi mange kvadratmeter, men ingen penger eller ressurser. Dette ble startet på utformingen av Tanken, et kompetansesenter for musikknæringen. 

10 000 timer med hardt arbeid

Tanken tilbyr et variert tilbud til unge mennesker med interesse for musikk, foto, lyd og film. I dag er Tanken fortelling om alle stjernene som, Justin Biebers turnéfotograf Olav Stubberud, Sassy 009, Coucheron, Pasha, Baya, Einar Stray og kidastray. Tanken er fortellinger om ungdom som en stor samfunnsressurs og viser at talent, pågangsmot og et inspirerende miljø kan åpne for en karrière selv om du ikke lykkes på skolebenken. Bak hver suksess ligger det minst 10 000 timer med hardt arbeid, hos unge mennesker med en drøm og et talent.

Tanken ble skapt gjennom bred medvirkning  

Foto: Claus Fibiger

Tanken er bygget på dugnad, skapt av miljøet selv. For å fylle Tanken med innhold bestemte vi oss for å invitere mange ulike miljøer til en idedugnad. De inviterte var håndplukket og kom blant annet fra filmbransjen, reklame, kunstnere, fashion, forskning, frie og uavhengige interessegrupper.

Resultatet av idedugnaden var et manifest, en beskrivelse av en utopisk forventning om hva man skulle få til. Det var nyttig at flere ansatte hadde kompetanse som kaospiloter , og hadde gode verktøy for idé- og prosjektutvikling.

Hva er oppskriften på den suksessen?

Viktige ingredienser for å få til dette har vært vilje til å handle raskt og utnytte momentet, risikovillighet og mot, nettverksbygging og storytelling. Innenfor kultur er tidsdimensjonen og enkle beslutningslinjer viktig.  Et annet viktig poeng er den sterke medvirkningsprosssen og programmet som ble laget for hvordan Tanken skulle utvikles. Innholdet på Tanken blir bestemt av Tankens medlemmer.

Tanken er preget av åpenhet, struktur og samhandling Medlemmer har egne adgangskort og tilgang til bygget 24/7.

Claus Fibiger, daglig leder på Tanken

Det er så mye å fortelle at neste uke kan du lese mer om kommunens rolle og om hva skjer på og rundt Tanken.