Det er mange fysiologiske og biologiske forandringer som finner sted i 12 – 25 års alderen. Det ikke alltid like lett å snakke om såre ting på skolen eller med sine foreldre. Det kan ofte være lettere å snakke med utenforstående voksne. 
Sårbarhet
Selv om det utad ser ut som de fleste ungdommene er lykkelige er det ikke alltid slik […]