Hvordan kan vi skape gode møteplasser og integrere kunstneriske elementer som bedrer Sandvikas omdømme? Hvordan skal kunsten finne sin plass i nye Sandvika, som står overfor store endringer?  I første omgang  gjelder endringene Kadettangen og elvebredden forbi Rådhuset og Brambanigården.
Hvordan skape levende byrom?
Det offentlige rom er god arena for å vise frem kunst. Kunstnerisk utsmykning og […]