SmartCity Bærum har gjennomført en undersøkelse blant de ti største bedriftene på Fornebu og 8000 ansatte, for å kartlegge hvordan ansatte og innbyggere selv ønsker å redusere bilbruk og rushtrafikk.
Enkle løsninger som møter behovet
Resultatet fra undersøkelsen viser at økt bruk av kollektiv transport, samkjøring, mosjon (sykkel/gange)  er viktige tiltak for å redusere biltrafikk og utjevne rushtidstopper. […]