Å skape identitet ved kunst og kultur

Hvordan kan vi skape gode møteplasser og integrere kunstneriske elementer som bedrer Sandvikas omdømme? Hvordan skal kunsten finne sin plass i nye Sandvika, som står overfor store endringer?  I første omgang  gjelder endringene Kadettangen og elvebredden forbi Rådhuset og Brambanigården.
Hvordan skape levende byrom?
Det offentlige rom er god arena for å vise frem kunst. Kunstnerisk utsmykning og […]

Av |22/06/2016|Informasjon, Inspirasjon, Mangfold|0 kommentarer

Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning

Hva kan engasjere en lokalbefolkning? Hvordan kan Bærum kommune sammen med befolkningen finne løsninger for morgendagens utfordringer i de enkelte lokalmiljøene? 
Dialog
Høsten 2015 og i 2016 skal Bærum kommune ha et ekstra fokus på områdene Rykkinn og Fornebu gjennom prosjektet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning. Prosjektets mål er at innbyggerne skal trives i sine nærmiljøer og ha en […]