Fornebu skal være etablert som et nullutslippsområde i 2027. Det er et av hovedmålene i Bærum kommunes Klimastrategi 2030. Reisen frem mot Fornebu 2027 vil kreve at vi forandrer måten vi lever på. Hvordan kan vi skape bevissthet rundt utfordringene som gjør at vi lykkes med reisen frem mot Fornebu 2027?

Møteplass for eiere av utfordringer og løsninger

23. mai ble Sustainable Urban Solutions Conference arrangert i København. Målet for konferansen var å skape en attraktiv arena for å samarbeide om bærekraftige og grønne tiltak og være en møteplass for eiere av utfordringer og leverandører av løsninger. Byer kan være pådrivere for nye løsninger ved å etterspørre grønn omstilling.

Bærum kommune og SmartCity Bærum var invitert sammen med elleve andre byer, blant annet Singapore, Helsinki og Stavanger, for å presentere sin utfordring, City Challenge.

Hvordan skape økt bevissthet?

Vår utfordring var hvordan vi kan visualisere aktivitets- og sanntidsdata som innbyggere kan kommunisere og samspille med. Kan vi lage et Klimaklokt Dashboard som viser aktivitets- og sanntidsdata som sykkel- og fotgjengertellinger, kollektivtrafikk, energiproduksjon fra solceller, luftkvalitet mm? Klimaklokt Dashboard kan være et av flere virkemiddel for å skape økt bevissthet.

Hvem har gode løsninger på vår utfordring?

Konferansen var tilrettelagt med innledende plenumsforedrag og oppfølging gjennom workshoper tilpasset hver enkelt by.

Bærum kommune ønsker å komme i kontakt med teknologibedrifter som kan sortere, systematisere data og visualisere innsamlede data til ulike målgrupper på deres premisser. Vi ønsker samarbeid med aktører som er gode på kommunikasjon og adferdsendring. Kompetanse på atferdsendringer kan være et viktig bidrag i arbeide med å nå målet om nullutslippssamfunnet.

Opplevelse – hva sitter vi igjen med?

Som en konkret oppfølging av vårt arbeide med Klimaklokt Dashboard skal Telenor og Accenture engasjere 4 studenter fra NHH og NTNU for et felles prosjekt i samarbeid med Bærum kommune og SmartCity Bærum. Studentene skal foreta en analyse av behov og muligheter for Bærum kommune innenfor miljø- og klimaområdet. Ett av hovedmålene er å kartlegge og identifisere muligheter for innhenting av informasjon/sanntidsdata knyttet til klima og miljø.

Om selve konferansen

Konferansen var en del av Nordic Clan Energy Week i København og Malmø, og var et samarbeid mellom syv nordiske partnere, finansiert av Nordic Innovation. Bærum ble med gjennom SmartCity Bærum sitt nettverk og kontakt med Innovasjon Norge.

Anne Kristine Feltman spesialrådgiver klima og miljø og Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum