Det er mange fysiologiske og biologiske forandringer som finner sted i 12 – 25 års alderen. Det ikke alltid like lett å snakke om såre ting på skolen eller med sine foreldre. Det kan ofte være lettere å snakke med utenforstående voksne. 

Sårbarhet

Selv om det utad ser ut som de fleste ungdommene er lykkelige er det ikke alltid slik på innsiden. Det er tøft å vokse opp i et miljø hvor alt skal være perfekt. Jentene «skal» være pene, smarte, gode i idrett, sosialt kompetente og ha mange venner. Men under fasaden finnes det jenter som er ensomme, frustrerte, stresset, deprimerte, har lavt selvbilde, spiseforstyrrelser og som til og med skader seg selv.

UNIK-jentegruppe

Høsten 2013 ble det etablert  UNIK-jentegruppe i Asker og Bærum.  I jentegruppa gjennomføres de gode samtalene som gir jentene verktøy til økt selvfølelse. På unik-treffene er det fokus på temaer som kommunikasjon, vennskap, selvbilde, mestring og humor. UNIK-jentegruppe drives av mødre og frivillige i organisasjonen Voksne for barn. UNIK har blitt en fin møteplass hvor jenter kan bli bedre kjent og snakke sammen.

Jentene skal i fellesskap styrke hverandre, bygge selvfølelse, skape glede, motivasjon og vennskap. Ved å invitere jenter fra forskjellige barneskoler oppstår nye vennskap som kan være godt å ha når de begynner på ungdomsskolen eller videregående. I høst (2015) planlegges oppstart av en ny jentegruppe for jenter født i 2003.

Voksne for Barn vil:

  • sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt
  • innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov
  • gi barn læring som styrker deres psykiske helse
  • hjelpe voksne som har bekymringer for barn

Alle har et voksenansvar. Et ansvar for å passe på. For å tilby en trygg hånd når det trengs. For å være voksne for barn.

voksne for barn logo

Lokallaget i Asker og Bærum har store drømmer og ønsker å gjøre mer, men til det trengs flere voksne med varme hjerter. Per i dag driftes lokallaget bare av  fire damer kombinert med full jobb. Jubelen vil stå i taket dersom du der ute, mann eller kvinne, vil engasjere deg i vårt arbeid. Ta kontakt med oss!

Hilde Elise Eikenes, Voksne for barn – Asker og Bærum