Tanketanken.no er en fin måte å få kontakt med mennesker både innenfor og utenfor kommunen. Våre venner i Stavanger kommune leste for en tid tilbake om innovasjonsarbeidet til Bærum her på bloggen. Et hyggelig skypemøte senere og behovet var helt klart; vi må møtes. Mer eller mindre direkte fra nattoget fra Trondheim, møtte en engasjert delegasjon fra Vestlandet til en dag med fokus på innovasjonsarbeid, samskaping og eksempler fra forskjellige prosjekter.

Vi i Bærum fikk delte erfaringene vi har gjort oss rundt LUP, innovasjonsstrategien, arbeidet med innbyggermedvirkning i Skytterdalen, Carpe Diem demenslandsby og andre flotte prosjekter vi har gående i kommunen vår. Gjengen fra Rogaland stilte gode spørsmål som skapte lærerike diskusjoner for oss alle.

Innovasjonsstrategien i Bærum legger opp til at vi må stjele gode løsninger fra andre der de allerede er utviklet og testet, og samtidig dele våre egne. Besøket fra Stavanger var dermed en ypperlig mulighet for å dele og stjele fra hverandre. Her er noe av det spennende de fortalte om:

Smartbyen Stavanger

https://www.youtube.com/watch?v=L_hV9jdcGSI

Stavanger har identifisert fem områder der de har spesielt gode forutsetninger for å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode. Dette skal gjøres ved å ta i bruk nye teknologiske løsninger, kombinert med samarbeid med næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerinvolvering. Blant de 21 prosjektene finner man blant annet en innbyggerplattform basert på åpne data og sensorteknologi i gatesluk.

Innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune gjennomfører Norges første innovasjonspartnerskap. Oppdragsgiveren og leverandørmarkedet samarbeider i større grad enn tidligere med å utvikle en løsning som ikke finnes i markedet fra før. Partnerskapet skal øke aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Med sterkt fokus på brukerbehov gjennom observasjoner, intervjuer og workshops blir det interessant å se hvilke løsninger Stavanger utvikler.

Samskapingshuset

Stavanger har hatt suksess med innbyggerdialog gjennom et grønt rullende idèverksted i form av en campingvogn, og bruk av Minecraft for å la yngre innbyggere ta del i byplanlegging. Med disse erfaringene har kommunen lært at terskelen må senkes for å komme i dialog med kommunen, og at det er et behov for fysiske rammer – et eget hus utenfor kommunehuset. Resultatet er at kommunen skal teste ut et samskapingshus og en samskapingsskole. Den fysiske møteplassen skal hjelpe kommunen å komme i kontakt med innbyggere, frivillighet og næringslivet. I tillegg skal det brukes for å lære opp ansatte i forskjellige verktøy og metoder.

 Alt i alt, en inspirerende dag for oss. Takk for besøket. Vi gleder oss til å følge med videre og lære mer av dere!

Christian Holmås Haave, rådgiver strategi- og utviklingsenheten