Rektor på Levre skole, Kathrine Wilsher Lohre, deltar sammen med sin ledergruppe denne høsten på kommunens lederutviklingsprogram for innovasjon og forbedringsledelse. Som nyetablert ledergruppe er dette en glimrende måte å sikre felles fokus og involvering av alle i ledelsen. Her deler hun sine tips for å lykkes med et innovasjonsprosjekt!

Utforsk behovet grundig!

Vårt innovasjonsprosjekt dreier seg om å forbedre den særskilte norskundervisningen (SNO). Første bud for å få til dette er å ta direkte kontakt med brukeren av SNO-undervisningen – altså elevene og deres foresatte. Hva sier egentlig brukeren? Og hvordan oppleves undervisningen?

Tradisjonelt har vi utformet våre tjenester basert på det vi «tror» er brukerens beste. Innovasjonsmetodikken setter fokus på behov, og da blir brukerstemmen en viktig informasjonskilde. Vi har hatt «tjenestesafari» på egen skole, der alle i ledelsen har fulgt hver sin SNO-elev gjennom en hel skoledag. Det ga oss helt ny innsikt:

«Det å være tett på en SNO-elev en hel dag fikk oss til å reflektere over hvordan innhold og tema i skolehverdagen skifter raskt for disse elevene, som stadig tas ut av klasserommet for kurs og oppfølging»

Gjennom samtaler med elevenes foresatte har vi også fått viktig informasjon om hvordan vi kan forbedre dialogen med hjemmene. Standardformularer med byråkratisk språk kan være vanskelig å forstå for folk flest, og helt umulig for mange i denne foreldregruppen. Tipset her er vask språket og snakk folkelig!

Sett av tid med de ansatte!

For å lykkes med innovasjonsprosjektet må vi sikre god forankring hos de ansatte. Vi har arbeidet tett med SNO- teamet og satt av mye tid til å arbeide og tenke høyt sammen! Gule lapper og metoden 5x hvorfor har gitt oss nyttig innsikt i problemet med dagens praksis.

Vi gleder oss til å fortsette med endringsarbeidet vårt – med mål om å gi den aktuelle elevgruppen en godt tilpasset språkforsterkning gjennom økt brukermedvirkning. Vi har fortsatt mye å lære!

 

Kathrine Wilsher Lohre, Rektor Levre Skole