Ungdom som spiller mye dataspill har skapt hodebry for både foreldre, skole, PPT, barnevern, helsetjenester, BUP, med flere . Stillesitting, isolasjon, lite søvn, brus og usunn mat har skapt bekymring. Hjelpeapparatet har generelt liten kunnskap om ungdom som er interessert i dataspill. Hva kunne gjøres for å møte denne gruppen ungdom med mer kompetanse og mindre skepsis?

Ungdommen tar grep

I desember 2014 ble det etablert en tverrfaglig ressursgruppe som besto av ungdommer og medarbeidere fra Utekontakten og PPT. Et tett samarbeid resulterte i et seminar for medarbeidere i kommunen som i sitt arbeid møter ungdom som spiller mye dataspill. Gjennom foredrag og praktisk spilling ga ungdommen viktig kunnskap til hjelpeinstansene.

Spillhusets datarom

Seminaret var en så stor suksess at ungdommen ønsket å gjøre noe mer, og ideen om en ungdomsklubb for dataspillere oppstod. Egnede lokaler fant de på Arena Bekkestua. Ungdommen skrev selv søknader om midler, satt opp innkjøpslister, lagde navn og logo, alt under veiledning av engasjerte medarbeidere i Utekontakten. I januar 2016 åpnet dørene for «Spillhuset».

Trivsel, kunnskap og samhold

Ungdomsklubben har kjerneverdiene trivsel, kunnskap og samhold. På Spillhuset skal alle ha det gøy sammen. Her skal det kunne bygges PC, programmere og designe spill. Ungdommene holder foredrag for hjelpeapparatet og har temakvelder for foreldre. 110 foreldre har deltatt på foredrag siden januar. Spillhuset er en arena for anerkjennelse, «du er god nok akkurat som du er».

«På Spillhuset møter jeg fantastisk ungdom. Kunnskapsrik ungdom med glimt i øyet og med en stor lidenskap»
Lars Amundsen, Utekontakten

Populært tilbud

Både gutter og jenter kommer til Spillhuset, selv om guttene er i stort flertall. Målgruppen er datainteressert ungdom i alderen 10 – 25 år. Siden åpningen i januar har det vært drøyt 600 besøkende ungdommer innom. Det er klubbkveld hver fredag kl. 17-21.

Utenom denne åpningstiden har Utekontakten eget opplegg for datainteressert ungdom som sliter med å følge opp skolen. De har tilbud om å møte opp på Spillhuset som et alternativ til skolegang.

«Noen ungdommer trenger en fallskjerm, mens andre ungdom trenger et springbrett ut i verden. På Spillhuset tilbyr vi begge».
Lars Amundsen, Utekontakten

Les mer her og her.

Lars Amundsen, Ungdom og fritid, avdeling Utekontakten