Rett ved E 18, i sjøkanten mellom Høvik og Sandvika, ligger den unike eiendommen Sjøholmen, en villa fra 1800-tallet. Det siste året har denne nydelige eiendommen blitt utviklet til et levende og inspirerende kunstsenter for barn som også voksne vil elske.

Tre ildsjeler har bygget opp og driver i dag kultursenteret som de sier skal være et «inspirerende mellomrom». Mette Dybwad Torstensen, Bjørg Thorhalldottir og Kristine Lie Fjørstad er de engasjerte drifterne av stedet.

To av ildsjelene, Mette og Kristine

Visjonen er å legge til rette for en kreativ verden for barn, slik at barna selv kan fylle denne verden med det de ønsker. En verden de kan fylle ved hjelp av alle sansene sine.

Økokultur og sanseutstilling

Sjøholmen barnekunstsenter er en sosial entreprenør. De samarbeide blant annet med skoler og barnehager både i Bærum kommune og andre kommuner. Drammen kommune tilbyr 800 av sine andreklassinger er opplegg med fokus på økokultur og sanseutstilling. I tillegg tilrettelegges det for ulike arrangementer i helgene, arrangementer alle kan delta på. Ca 7000 besøkende har vært innom siden oppstart i september 2018.

En eventyrverden på loftet

Etter å ha klatret opp bratte trapper med snille drager på veggene, kommer du til en fantastisk eventyrverden. Rom på rom er fylt med ulike opplevelser som skal stimulere de ulike sansene. Her kan virkelig fantasien få fritt spillerom, med omtanke for visjonen om at dette huset skal være et «mellomrom», et annerledes hus for alle.

Skulpturpark under vann

Under vann, noen meter fra land, er det en undervannsutstilling av Jason Taylor. Skulpturene er betalt av Christian Ringnes. I tillegg til å være skulpturpark er det et tiltak for å skape mer levende liv i fjorden. Livet som skapes på skulpturene under vann kan følges av et undervannskamera. Kunstsenteret har i disse dager fått midler fra kommunens Klimafond. Midlene skal brukes til å til ta en av skulpturene opp på land og illustrere hva som vokser på skulpturene når de står under vann.

Mer informasjon om Sjøholmen barnekunstsenter kan du finne her.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten