Hvordan skape aktivitetsglede blant beboere og ansatte? Stabæktunet bo- og behandlingssenter har gjennom kommunens ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse jobbet med aktivitetsglede. For å få mer tid til aktiviteter, var det hensiktsmessig å flytte middagen til et mer normalt (passende) tidspunkt på døgnet. Tjenesteleder Irene Jensen forteller deg om den innovative prosessen Stabæktunet har vært gjennom, med bred involvering av ansatte, beboere og pårørende. 

Nye generasjoner har nye forventninger

Nye, yngre generasjoner har andre forventninger til bo- og behandlingssentre. Derfor må vi som jobber med eldre tenke nytt og tørre å teste ut nye løsninger for morgendagens eldreomsorg.

Stabæktunet har flyttet middagen til et senere tidspunkt som passer beboerne bedre. Dette gir ansatte og beboere mer tid på formiddagen til aktiviteter som å gå ut på tur, dra på kafébesøk, være med på trim eller delta i sang og musikk.

Involver folk og få innsikten du trenger

Samtaler med et utvalg ansatte, beboere og pårørende ga nyttig innsikt i hvordan hverdagen på Stabæktunet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre. To av beboerne fortalte at:

«Middag på et senere tidspunkt er mer naturlig for meg» – beboer Stabæktunet

«En må ha fantasi for å bo her» – beboer Stabæktunet

Pårørende og ansatte har jobbet sammen for å finne gode løsninger på hvordan skape mer aktivitetsglede på Stabæktunet.

Engasjerte workshopdeltakere

Engasjerte workshopdeltakere på jakt etter gode løsninger.

Lederevner og teamwork er avgjørende for å lykkes

Nye behov oppstår, ideer og løsninger må testes og videreutvikles sammen med aktuelle aktører. Skal vi lykkes med å være innovative, må ledere og medarbeidere jobbe sammen kontinuerlig for å finne gode løsninger med brukeren i fokus. Denne type arbeid slutter aldri.

Vi trenger engasjerte ledere som har mot til å gå foran og være tydelige på hva som forventes av ansatte som er så heldige å jobbe i eldreomsorgen – Irene Jensen

Er endringsledelse og prosjekt nødvendig for å få til noe så enkelt som å flytte middagen, tenker kanskje du som leser dette? Endringer er som kjent ikke det vi mennesker roper et høyt hurra for. Både ansatte og beboere trenger tid på å tilpasse seg en ny rutine, men vi har stor tro på at å spise middag på ettermiddagen er et mer naturlig tidspunkt for dagens eldregenerasjon på bo- og behandlingssenter.

Irene Jensen, tjenesteleder, Stabæktunet bo- og behandlingssenter