Vi har i tidligere blogginnlegg fortalt om europeisk samarbeid og nettverksbygging gjennom Osloregionens EU-kontor. 25. og 26. november deltok Bærum kommune igjen på interessante arrangementer i Brussel for å hente inspirasjon og søke samarbeidspartnere.

Gjennom vårt eget arbeid, blant annet med utviklingen av Carpe Diem demenslandsby og utviklingen av “Livet i landsbyen”, har vi blitt nysgjerrige på å lære mer og høre hvordan andre regioner og land jobber med design og på hvilke områder. Tjenestedesign var derfor utgangspunkt for denne reisen.

Public Policy Design: from cities to Europe, and back!

Lille i Frankrike er Design City 2020. I den anledning arrangerte de et seminar hvor ulike byer presenterte hvordan de jobbet med design. Det er svært interessant å erfare hvor stor spredning det er på tilnærming og områder hvor metoden brukes. Kolding kommune i Danmark beskrev deres visjon “Sammen designer vi livet” og hvordan design er et nøkkelbegrep for utviklingen av området og tjenestene. Det er blant annet kjørt et omfattende opplæringsopplegg av politikere og ledere.

Valencia i Spania fortalte om hvordan de hadde jobbet med å utvikle en del av byen sin ved hjelp av design og høy grad av samskaping.  De fortalte om hva som skjedde da de nektet Tesla å etablere seg i området fordi ikke passet med et manifest de hadde laget sammen med innbyggerne for utviklingen av området. Vi kan avsløre at det ikke var særlig populært blant beslutningstakerne i byen.

EU Design Days 2019

Den andre dagen vi var på besøk i Brussel var rettet mot bærekraft og sirkulær økonomi. Her var det mindre snakk om designprosessen frem til løsning, men rettet mot de konkrete løsningene metoden hadde ført til. Igjen blir vi slått av på hvor mange ulike områder metoden blir brukt på.

17 talere fra 11 ulike land delte sine resultater. Dette ga korte glimt inn i et mangfold av tjenester. Tilhørerne fikk blant annet høre om sirkulær design, om hvordan alt materialet i en bygning kan brukes om igjen senere. Innleggene handlet også om redesign av klær og opplæring av småskolebarn i sirkulær økonomi.

Bærum satser på samskaping og tjenestedesign helt i tråd med resten av Europa. Dette var to dager med utrolig mye påfyll og tanker til refleksjon og en inspirerende arena for deling og læring.

 

Hege Fossum, spesialrådgiver, strategi- og utviklingsenheten