Ledergruppen med ansvar for velferdstjenestene i kommunen, helse og sosial, pleie og omsorg, oppvekst skole og barnehager, har startet opp et ambisiøst arbeid som strekker seg frem til 2020. Mandatet er klokkeklart: Hvordan rigge velferdslaget slik at vi nå, og i fremtiden, bidrar til at innbyggerne våre både oppnår og selv bidrar til god livskvalitet?

En januarettermiddag samlet kommunaldirektør for velferd, Kristin Nilsen, kommunalsjefer og seksjonsledere til felles oppstart. Ettermiddagen ble innledet med et engasjerende og fremtidsrettet foredrag av Kristin Nilsen i lokalene til Tanken i Sandvika. Hun stilte utfordrende og viktige spørsmål, og engasjerte ledere kastet seg frempå med betraktninger og idéer. Siloene, som offentlig virksomhet ofte anklages for å preges av, var totalt fraværende, det ble jobbet ut fra at den enkelte innbygger trenger helhet og sammenheng. Et menneskeliv er ikke nødvendigvis delt inn i de samme sektorer som offentlige tjenester.

Bærum kommune har gode tjenester og dyktige ansatte, men vi skal samtidig tenke forbedringer og fremtidens behov innen begrensede økonomiske rammer.

Store spørsmål som ble stilt var blant annet:

  • Hvordan kan vi levere et best mulig tilbud til alle og samtidig samarbeide om innbyggere som trenger noe i tillegg?
  • Hvordan bidra til at vi kan prioritere ressurser tidlig i barneårene?
  • Hjelper vi de rette brukerne på rett måte?
  • Er det tydelig nok hvem som tar ansvar for tiltak rettet mot barn og unge i risiko?

Mens tussmørket snek seg på, startet vi på den viktige innsiktsfasen. Grupper på tvers gikk inn i to komplekse case og brukte blant annet verktøyet «Analysekart for personas» for å

skaffe oversikt. Hva slags bistand trenger den aktuelle bruker? Hvilke ressurser har personen og andre rundt ham/henne som er viktige videre? Hva er rett innsats (og nivå på innsats) fra kommunalt hold på veien videre? Hvilke tjenester har vi allerede? Er tjenestene lette å orientere seg i?

Da en samlet gjeng var på vei ut fra Tanken, var vi enige om oppdrag og fremdriftsplan. Kolleger fra ulike tjenesteområder var blitt bedre kjent og samstemt i retning av å være ett lag. Vårens arbeid skal resultere i innsats som faktisk merkes for brukerne!

May Gautier Gjerdsbakk, seksjonsleder skole, Erik Førland, kommunalsjef oppvekst barnehage, Edel Hegerholm, seksjonsleder helse- og sosial og Mariann Iversen seksjonsleder pleie- og omsorg.