Flyktningkrisen skaper engasjement blant innbyggere og kommunens medarbeidere. Kommunen har ansvar for de flyktningene som blir bosatt her. Sammen kan vi gjøre en innsats i vårt lokalmiljø. Lurer du på hvordan du kan bidra? Britt Solvang, avdelingsleder på Flyktningkontoret gir deg informasjonen du trenger.

Slik kan du hjelpe flyktninger

Kommunen har et ansvar i arbeidet med flyktninger som nylig har blitt bosatt i kommunen. Bærum Røde Kors og kommunen har siden 1999 hatt et godt samarbeid med flyktningguide og flerkulturelle aktiviteter. Frivillig innsats fra innbyggerne er nødvendig og ønskelig, slik at nyankomne flyktninger kan få gode muligheter til å klare seg selv og få et godt liv i kommunen.

Alle kan gjøre en innsats i sitt lokalmiljø. Er du nabo med en nyinnflyttet familie som du kan ønske velkommen? Eller har du mulighet til å ta med et ekstra barn i bilen til fotballtreningen? Husk at det finnes mange naturlige møteplasser.

Det er et stort behov for:

  • hybler eller leiligheter til enslige flyktninger eller familier
  • vennefamilier/flyktningguide for flyktninger i introduksjonsprogrammet
  • praksis-/hospiteringsplass i bedrifter for introduksjonsdeltakere på vei mot jobb
  • fosterfamilier for enslig mindreårige flyktninger

Kom på FrivilligBørs 8. oktober så får du vite mer om dette.

Kontakt kommunen allerede i dag

Dersom du har lyst til å gjøre noe for en flyktning – voksen, barn, ungdom eller en hel familie – så send en e-post til flyktning@baerum.kommune.no. Alle henvendelser på denne adressen vil bli løpende gjennomgått og sendt videre til rett person. Du vil få svar så raskt som mulig. Og vil du bidra, men ikke vet helt hvordan – ja, så finner vi sammen gode løsninger! Du kan også ringe på telefonnummer 67 50 67 50.

Kanskje vil du oppdage at du gjør noe bra for deg selv samtidig?

Britt Solvang, avdelingsleder, Flyktningkontoret