I løpet av høsten 2015 har Bærum kommune og Vestre Toten kommune samarbeidet om å bistå NAV Drammen med å forbedre tjenesten søknad om sosialhjelp. Det har vist seg å være effektiv læring for alle parter. Spesialrådgiver Karianne Fjeldstad i Strategi- og utviklingsenheten forteller deg hvordan kommuner kan jobbe på kryss og tvers for å forbedre offentlige tjenester. 

Bakgrunnen for samarbeidet

NAV Drammen har lenge slitt med for lang saksbehandlingstid på søknader om sosialhjelp.

«Vi hadde flikket og fikset i det små, men nå ønsket vi et eksternt øye på oss» –  Steinar Hansen, leder NAV Drammen.

NAV Drammen ønsket å løse problemene med nye måter å tenke og jobbe på, og ba derfor om bistand til å gjennomføre et Lean prosjekt.  Lean er en metodikk som innebærer en helhetlig og systematisk tilnærming til forbedringsarbeid.

 «MEN, det var viktig med innsikt og erfaring fra lignende prosesser i offentlig forvaltning» – Steinar Hansen, leder NAV Drammen

Og det har både Bærum og Vestre Toten kommune!

Kommunene tok oppdraget

Kommunene så dette som en gyllen anledning til å øke sin egen forbedringskompetanse.

«Vi hadde allerede et samarbeid med Vestre Toten kommune på «erfaringsutveksling pr. powerpoint» nivå og så dette som en anledning til mer praktisk samarbeid på ett felles case og dermed langt mer effektiv læring» – Christian Skattum, leder av Strategi og utviklingsenheten, Bærum kommune.

Erfaringer så langt

Det er gjennomført 6 workshops med «det beste» fra Bærum kommune og Vestre Toten kommune sine modeller og en blanding av teori og øvelser på metoder/verktøy. Intervjuer med sosialhjelpssøkere har gitt nyttige tilbakemeldinger i forbedringsarbeidet:

«Jeg skjønner max 40 % av det som står i brev og vedtak. Kan dere ikke bare skrive vanlig norsk?» – sosialhjelpssøker, NAV Drammen

Så langt har arbeidet gitt betydelig økt innsikt i brukernes behov, flaskehalser og forbedringer i hele saksflyten. Nå jobbes det systematisk med å løse identifiserte problemer.

Selv om samarbeidet ikke avsluttes før til jul, har prosessen allerede gitt betydelig læring for alle parter. Det å hjelpe hverandre på kryss og tvers i offentlig sektor er en vinn vinn situasjon som kan anbefales!

Karianne Fjeldstad, spesialrådgiver, strategi- og utviklingsenheten