Hva er en rettferdig saksbehandling? Er det mulig og prioritere en henvendelse ut fra hvor enkelt det er å vurdere saken og ikke kun på bakgrunn brukers hjelpebehov? Dette er viktige spørsmål Hjelpemiddelutlånet i Bærum kommune ønsket svar på da de satte i gang et forbedringsarbeid for å få ned ventelistene.

Lang og komplisert søkeprosess

Hjelpemiddelutlånet, ergo- og fysioterapitjenesten, startet et arbeid i fjor vinter med å effektivisere tilbudet. Bakgrunnen var lange køer og ventelister for å få tildelt ulike hjelpemidler, alt fra de helt enkle som rullatorer og dusjkrakker, til de mer kompliserte og spesialtilpassede som rullestoler og trappeheiser. Søknads- og tildelingsprosessen er kompleks og tidkrevende, og er avhengig av et tett samarbeid med NAV Akershus.

Omfattende ressursbruk

Tidligere ble det brukt mye ressurser på flere kjøreturer til bruker fra både terapeuter og hjelpemiddelteknikere. Bruker måtte vente i flere måneder på en veldig enkel vurdering fra en terapeut, og deretter enda noen uker på hjelpemiddelet.

«Hurtigløp» for enkle saker

De ansatte som deltok i forbedringsarbeidet, så raskt et potensial for å gjøre dette på en enklere måte. Nå gjøres vurdering, utprøving, opplæring, tilpasning og utkjøring i ett og samme besøk. For å få til dette, har utlånet bygget opp et eget internlager av enkle hjelpemidler og søknadsprosessen kommer i etterkant av utleveringen. Rett og slett et slags «hurtigløp» for saker som er enkle å vurdere!

Resultatet så langt er derfor kortere ventetid for brukere med enkle hjelpebehov, og frigjort saksbehandlingstid til å arbeide med de mer komplekse sakene. Vinn- vinn for alle våre brukere!

Etter at vi startet med internlager av enkle hjelpemidler, skal brukerne våre få riktig hjelpemiddel til rett tid. Hjelpemiddelteknikerne våre får frigitt tid til andre oppdrag hvor deres kompetanse er viktigere! Sitat Kristin Hovde, prosjektleder og fysioterapeut

Forbedringsarbeidet fortsetter

Det nye lageret og den nye arbeidsprosessen er med på å lette trykket på hele ergo- og fysioterapitjenesten, samt hjelpemiddelutlånet.  Men det er fremdeles lange ventelister når det gjelder vurderinger i mer kompliserte saker med sammensatte hjelpemiddelbehov.  Dette jobbes det målrettet videre med.

Ellen Wefald, rådgiver, Bærum kommune