Det er i alle fall noe av hensikten bak etablering av det nye tjenesteområde: «Henvendelser for bolig, psykisk helse og rus». Seksjonsleder for Psykisk helse og rus, Andreas Lundin, forteller her om arbeidet som er på gang.

Mange av våre innbyggere har komplekse og sammensatte behov.  Vi synes ikke vi i tilstrekkelig grad har klart å løse dette på en helhetlig og koordinert måte. Innbyggerne har i for stor grad blitt sendt rundt i systemet uten å få den hjelpen de trenger. Tiden går og det bidrar til økt risiko for at problemene øker i påvente av nødvendig hjelp. Det må vi å gjøre noe med!

«En dør inn» – lett tilgjengelighet

Tjenesteområdet «Henvendelser for bolig, psykisk helse og rus» skal organiseres etter prinsippet «en dør inn», hvor innbyggerne enkelt finner frem til hvor de kan henvende seg. Innbyggerne skal få rask respons på behovet, vi er opptatt av tidlig innsats og tydelig serviceholdning fra de ansatte. Tjenesteområdet skal ha to avdelinger.

Tidlig, rask og kortvarig

«Tidlig innsats psykisk helse og rus» er den ene avdelingen og er et lavterskeltilbud. Her samler vi ulik kompetanse i front for å møte de som henvender seg til oss. Vi er da rustet til å bistå raskt ved henvendelser, både med oppfølging og evt. ved å lose til riktig tjeneste i kommunen. Innsatstiden er tenkt å være kortvarig for den enkelte person.

Boligbistand

Den andre avdelingen «Boligbistand», er det som tidligere het Boligkontoret. «Boligbistand» skal gi vanskeligstilte best mulige forutsetninger for å kunne bo stabilt og trygt. Befolkningen i kommunen vår vil øke betydelig fremover, og flere vil ha behov for oppfølging i bolig, samt veiledning på hvordan normer og regler i en bolig fungerer i praksis.

Tjenesteområdet er planlagt i drift i løpet av første våren 2017, det skal bli spennende å følge utviklingen og passe på at innbyggerne raskt får riktig hjelp!

Andreas Lundin, seksjonsleder Psykisk helse og rus, Helse og sosialtjenester.