I et kjellerlokale på Villa Walla ligger det en godt skjult perle av et tilbud. Med fengende beats og kraftfulle linjer har Rap Clinic vokst fra et prosjekt mellom to mennesker til et populært musikktilbud for 20 mennesker innen psykisk helse og rus.

Det hele startet i 2016 da en ansatt så at en beboer hadde en sterk interesse for musikk. Etter å ha møttes en gang i uka i en periode, ble det fort tydelig at musikk var et kraftfull verktøy til bedring. Musikkprosjektet ble på rask tid populært, og man så seg nødt til å utvide tilbudet til ukentlige treff på Villa Walle aktivitetssenter. I et lite kjellerlokale med noe enkelt utstyr har gjengen laget musikk om livets opp og nedturer. For å gi tilbudet en identitet som var knyttet til musikken de laget, ble navnet RAP CLINIC født.

Møter deltakerne på nye måter

Forskning ha vist at musikkterapi kan være like effektfull som tradisjonell terapi og gjennom Rap Clinic har man sammen laget en trygg arena for mestring som driftes av og med mennesker med brukererfaring. De ansatte og rapperne opplever kraften i musikken ved at de i rappen klarer å sette ord på ting som de ikke klarer gjennom vanlig samtaleterapi.

For kommunens del har dette vært et innovativt prosjekt, da det er utfordrende å finne gode bedringsarenaer for denne gruppa. Tradisjonelt har det vært vanskelig følge opp disse brukerne over tid og samtidig tilby et tilbud som de opplever som attraktivt for dem. I Rap Clinic får man sosial omgang med andre, opplever stabilitet, og en meningsfull hverdag. Sammen har man utviklet et godt tilbud som er så populært at man daglig må avvise brukere grunnet kapasitet.

Veien videre

Men hva er veien videre for Rap Clinic? Gjengen har sin egen soundcloud-side (https://soundcloud.com/rapclinic51), de har spilt konserter blant annet på sommeravslutningen på Villa Walle og for Hovedutvalget for bistand og omsorg i Bærum. Målet fremover at medlemmer av Rap Clinic kan bli erfaringskonsulenter som kan hjelpe til både med musikken, men også fortelle hvordan musikk har hjulpet dem ut av psykisk uhelse og rusutfordringer.

Uansett hva som skjer fremover i RAP Cinic kommer de  til å utvikle konseptet akkurat som en beat eller låt; dynamisk, kreativt tuftet og sluttproduktet blir til underveis av dem som deltar.

Ps: Gutta bak Rap Clinic er åpne for spillejobber. Ta kontakt med Thomas Fosdahl (aka Big T) 97 73 99 08 for en hyggelig prat.

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi og utviklingsenheten