Ledelsesutviklingsprogrammet i innovasjon og ledelse (LUP) er en viktig satsning i innovasjonsarbeidet i Bærum kommune. LUP 4 er nå i full gang, og til sommeren vil 78 av kommunens 180 tjenestesteder har fullført programmet. Rådmann Erik Kjeldstadli er engasjert og aktiv i programmet, og forteller her om sine inntrykk så langt.

Jeg har hatt gleden av å ha vært tilstede på oppstart- og avslutningssamlingene for LUP. Stolt og imponert er oppsummeringen. Så til dere som ikke har deltatt ennå – meld dere på! Jeg synes ledelsesutviklingsprogrammet LUP er blitt en suksess. Her får ledergruppen og ildsjeler fra samme tjenestested brynt seg på innovasjon i teori og praksis.

Arbeid og aktivitet

Bærum kommune betyr mye i manges hverdag. For noen er hverdagen helt avhengig av de tjenestene som ytes. Det er mye vi tar for gitt. Vann i springen, gode skoler, oppfølging på helsestasjonen, gode opplevelser i Kulturhuset eller en barnehageplass. Slik skal det være. Vårt ansvar er å sørge for at de tjenestene vi produserer dekker de viktige behovene for de rette innbyggerne på en god måte til en forventet kostnad.

Brukers fokus

Dyp konsentrasjon, Capralhaugen BBS

Vi må være bevisste behovene til brukere og innbyggere. Det er lett å gå rett på løsningene. Men innovasjon handler også om å finne frem til behov som kan imøtekommes på nye og bedre måter.

Setter vi en bruker i sentrum som trenger hjelp fra flere instanser vil vi få andre svar enn hvis hver av tjenestene er i fokus. Da gir verktøy du lærer på LUP,  og erfaringene fra blant annet verktøyet «brukerreiser», nyttig kompetanse og ferdigheter. Mange av oss har fått skikkelig aha-opplevelser når blikket snus. LUP handler mye om bevisstgjøring. Se vår egen praksis med nye øyne.

Får vi tak i de reelle behovene gir vi kanskje andre svar enn vi gjør i dag. Et eksempel er hverdagsrehabilitering hvor vi spør hva som er viktig for deg. Det viser seg at brukeren kan ha andre ønsker for en god hverdag enn vi har forutsatt.

En krevende og nødvendig reise

Mange har opplevd LUP som krevende og forvirrende underveis, men har etter hvert fått tak i hva dette handler om. Det har vært nyttig kompetanse å ta med til egen arbeidsplass. Helt til slutt: Dette går ikke over. Innovasjon er en av flere strategier vi følger for å utvikle fremtidens Bærum kommune.

Så ta regi selv over eget tjenestested. Vær i forkant før andre forteller dere hva som må gjøres!

Erik Kjeldstadli, Rådmann