Bærum kommune har mange sterke fagområder, men vi har et stort potensiale i å bli flinkere til å samarbeide på tvers av fagmiljøene våre. Kommunens nye konsept skal gjøre at vi i større grad klarer å legge våre «fagtunge» hoder sammen for å finne frem til bedre løsninger på noen av problemene vi ønsker å finne nye svar på.

Teste nye arenaer

Vi har en hypotese om at det finnes flere problemstillinger i Bærum som hadde hatt godt av å bli sett på i fellesskap. Hadde det ikke da vært deilig om det fantes en arena og metodikk der du kunne få nye blikk på problemet ditt? Frykt ikke! Et av tiltakene i innovasjonsstrategien er at vi skal teste ut et «Problemverksted». Ideen er at medarbeidere fra ulike deler av organisasjonen deltar på et verksted for å komme med innspill til et definert problem. Samtidig prøver vi ut ulike metoder for å komme opp med gode ideer og løsninger.

Første problem ut

10. mai var det premiere på «Problemverkstedet». Problemstillingen vi jobbet med hadde sitt utspring fra Klimastrategien og en reisevaneundersøkelse kommunen har gjennomført. Sammen med kloke og engasjerte kolleger i kommunen ønsket vi å finne løsninger på «Hva skal til for å endre reisevanene til aldersgruppen 45-65 år, slik at de ikke kjører bil til jobb?»

Tverrfaglig verksted

15 problemløsere fra ulike deler av kommunen som for eksempel, skole, barnehage, eiendom, og regulering deltok på verkstedet. Medarbeidere fra Strategi- og utviklingsenheten kjørte prosessen og stod for valg av metode. Deltakerne fikk kjenne på at ideutvikling er morsomt og spennende, men også vanskelig og ubehagelig. Likevel jobbet gjengen på og produserte en mengde forslag til løsninger. Metodene var primært hentet fra ideutvikling i Design Sprint.

Stemningsrapport

Tilbakemeldingene til oss fra deltakerne på verkstedet var at ideen om å ha slike arenaer er god. Metodene var morsomme, men krevende. Vår egne refleksjoner er at vi selv må bli enda bedre på metodikken og at gruppene kan bli enda bedre sammensatt. Vi hadde for eksempel ikke med noen fra gruppen 45-65 år som kjører bil til jobb. Vi hadde primært med sykkelentusiaster! Men å møtes på tvers av virksomhetsområder har alltid en verdi i seg selv.

Nå gjenstår det å få inn flere problemer som vi kan invitere til verksted for å løse. Kom gjerne med innspill til en problemstilling hvis du eier med en utfordring du tenker kan jobbes med i et problemverksted!

Christian Holmås Haave, Strategi- og utviklingsenheten