Til stor applaus deler Bærum kommune hvert år ut innovasjonsprisen til en av våre interne innovatører. I 2018 utvidet vi med «Stjæl med stil» og i år deles det ut ytterligere en pris¸ «Beste feil».

Små og store innovasjoner

Innovasjonsprisene er viktig av mange grunner. Det gjøres mye spennende og innovativt arbeid rundt i tjenestene våre. Det behøver ikke være store revolusjonerende ting, men smarte løsninger som gir bedre tjenester til innbyggerne våre. Andre ganger gjennomføres det store gjennomgripende endringer som får store konsekvenser for både innbyggere og medarbeidere. Begge deler er viktig. Men de små tingene er ofte ikke så lett å få øye på i vår store kommune.

Hva har vi gjort?

Det som er interessant med innovasjoner er ofte at de blir usynlige fort, fordi de blir en del av hverdagen og man glemmer å se seg tilbake å tenke, «hvordan var det for tre år siden»? Når tjenestene blir invitert til å søke på innovasjonsprisene oppfordres de til å nettopp tenke etter om de har iverksatt tiltak som har gitt enda bedre tjenester til innbyggerne.

Se og bli sett

Prosessen rundt innovasjonsprisene handler ikke bare om utdelingen av selve prisene. Det handler også om å synliggjøre arbeidet som gjøres og gi det oppmerksomhet. Alle som søker blir sett. Det foretas nominasjoner underveis som gir enda mer synlighet. Tanketanken brukes også til å løfte frem søkere av prisene som er interessante selv om de ikke vinner.

Innovasjonsprisen var en anerkjennelse for det fokuset vi har hatt på et tema med stor betydning for mange unge, men kanskje viktigst var det at prisen muliggjorde videre innovasjon, leder

Dele og stjele

Det er lettere å stjele når man deler. Både å dele og stjele er viktige deler av innovasjonsarbeidet, derfor er «Stjæl med stil» prisen opprettet. Det er veldig sjelden det finnes opp noe helt nytt. Kan vi stjele en ide og gjøre den til vår egen er vi smarte innovatører.

Det å vinne pris er en anerkjennelse og samtidig et viktig incentiv for videre utviklingsarbeid, leder

«Beste feil»

Innovasjonsarbeid er hard og vanskelig arbeid med usikkert utfall. Det er det viktig å minne hverandre på. Det kan gå galt. Men vi må gjøre feilene raskt og lære av dem. Det er trist å investere mange timer og penger på et arbeid ingen vil ha eller som ikke fungerer slik vi tenkte. Prisen for «Beste feil» er ny av året og skal deles ut til noen som har prøvd ut et nytt konsept, feilet, men lært av det og kommet seg videre eller tatt en beslutning om å avslutte hele prosjektet. Det skal være lov å feile, men det er viktig å lære av det.

Prisene deles ut på Bærumskonferansen 2020, 20. januar.

Alle interne innovatører, løp og søk!

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten