Bærum kommune er opptatt av å bygge kunnskap og kompetanse for årene fremover. Derfor er det viktig å samarbeide med utdannings- og forskningsmiljøer som kan utfordre kommunen på hva kunnskapsbehovet fremover vil være og bidra til å utvikle det.  I den forbindelse har kommunen inngått samarbeidsavtaler med ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bland dem VID vitenskapelige høgskole.

 Samarbeid for fremtidige behov

For kommunen er det viktig å skape gode forutsetninger for kunnskapsutvikling og kompetansebygging som kan nyttiggjøres i kommunale virksomheter og i utviklings av tjenestene.  Gjennom samarbeidet vil man styrke utdanning, forskning, innovasjon og utviklingssamarbeid, med tanke på framtidige behov for kompetanse i tjenestene

Innovasjonsarenaer

Bærum kommune og VID har i samarbeidsavtalen at de skal invitere hverandre inn i aktuelle innovasjonsarenaer. Hvis det blir aktuelt, kan det etableres nye felles innovasjonsarenaer for Bærum kommune og VID der også andre samarbeidsparter kan inviteres inn.

Pop-up universitet

VID ønsker å flytte undervisningen ut av sine vante lokaler og ut lokalsamfunnet. De ønsker også å åpne opp for at andre aktører kan delta sammen med studentene. Dette er en fin måte å knytte sammen undervisning og praksis. De har rett og slett utviklet et konsept for pop-up universitet. Katrine Mauseth Woll og Maja Bjørgum ved fakultet for sosialfag har utviklet ideen.

Første arena for å teste ut pop-up konseptet var Bærum kommune og Kunnskapssenteret i Sandvika. 15. januar fikk masterstudenter i sosialt arbeid undervisning under emnet «Innovasjon og tjenesteutvikling». Det var et interessant undervisningsopplegg hvor VID bidro med den teoretiske tilnærmingen, mens medarbeidere fra Bærum kommune beskrev hvordan det jobbes med innovasjon i praksis.

Teori og praksis møtes

For oss som deltok fra kommunen var det kjærkomment med teoretisk påfyll som viser hvordan teori og praksis utfyller hverandre på en svært interessant måte.

Det har vært både nyttig og gøy å utvikle og gjennomføre dette arrangementet i partnerskap med Bærum kommune. Når temaet for undervisningen er innovasjon og tjenesteutvikling gir det ekstra mening å kunne utvikle innovative læringsarenaer også. Gjennom denne dagen har vi blitt bedre kjent og fått mange konkrete ideer for den videre oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom VID og Bærum kommune. Sitat: Katrine Mauseth Woll

Neste «pop-up VID» skal gjennomføres på Romsås i mars i samarbeid med bydel Grorud. Vi ønsker VID vitenskapelige høgskole lykke til med flere pop-up universiteter og vi bidrar gjerne igjen!

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten