Mandag 11. til fredag 15. november åpnet en pop-up Bylab sentralt i Sandvika. I Rådmann Halmrasts vei 10 var det muligheter for å få et innblikk i by- og sentrumsutviklingen som skal foregå de neste årene.

 

Medvirkningsuka

Åse Nes Eiendomsdirektør i Oslo Havn med foredraget «Utnytt midlertidighet som et gode.»

Sandvika er i vekst, og det skjer mye på plan- og byutviklingsfronten. I Sandvika sentrum øst foreligger det store planer om fortetting og ny bystruktur, ved stasjonsområdet tenkes det knutepunktutvikling. Hva skjer med Sandvika storsenter om noen år – og hvordan vil vi at byen skal bli når E18 eventuelt «forsvinner inn i fjellet?

Disse og mange andre spørsmål ville Bærum kommune- i samarbeid med Sandvika by invitere beboere og brukere av Sandvika til å være med å påvirke. På den måten skal Sandvika bli en enda bedre by. En bedre by for alle.

Gjennom Bylaben var målet å gi innblikk i by og sentrumsutvikling, samt større utviklings- og utbyggingsprosjekter. Det ble holdt ulike arrangementer, frokostmøter, foredrag og diskusjoner. I tillegg var politikere, næringsliv, byplanleggere og andre, bidragsytere i de ulike programpostene.

 

Våre erfaringer

Med ulike medvirkningsformer som gjestebud, miljø- og trygghetsvandring og verksteder var dette en ny tilnærming til involvering, så hvilke erfaringer har Plan og bygningstjenesten gjort seg?

Det er et behov for en lavterskel møteplass på tvers av Sandvikas befolkning, kommunalt ansatte, grunneiere og utbyggere. Det er interesse blant folk til å komme med innspill, og det er verdifullt å ha samtaler og diskusjoner på tvers med et bredt spekter av folk.

I møtene mellom forskjellige aldre og innbyggere blir det løftet fram temaer av betydning for de forskjellige gruppene. Ved å spørre de som har vært innom har vi fått kartlagt hva som savnes i Sandvika og hvor man trives minst. Det har kommet opp konkrete behov fra befolkningen som kan brukes inn i videre arbeid med Sandvika.

Det krever en del ressurser, både tid og mennesker, men det er mulig å få til mye på kort tid. Hvis vi skulle gjort det igjen burde Bylaben vart en uke til, da det tar tid før nyheten når ut til folket, og da kanskje med enda flere kommunale enheter.

Men ville vi anbefale andre å gjøre dette? Ja, selv med noe dårlig søvnkvalitet til tider vil vi si til andre som tenker seg noe liknende: Gjør det gjør det – gjennomfør det!

 

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi- og utviklingsenheten