12.01.2018 var det avslutning for kull 5 i Bærum kommunes ledelsesutviklingsprogram for innovasjon og ledelse (LUP). I den anledning hadde syv av ledergruppene oppsummert sitt innovasjonsarbeid i form av en pecha kucha.

Pecha kucha er en presentasjonsform hvor det fortelles en historie ved hjelp av 20 bilder, hvor hvert bilde vises i 20 sekunder. Konseptet gir korte og konsise presentasjoner hvor tidspresset tvinger taleren til å fokusere på kjernen i det som presenteres.

Her viser vi Eikelia barnehage sin pecha kucha. Problemstillingen deres i LUP-arbeidet har vært «Hvordan kan foreldre og barnehage hjelpe barn å bli mer robuste?» og i videoen under forteller to engasjerte ansatte hvordan barnehagen har jobbet med problemstillingen ved hjelp av innovative metoder.

Ine Skarrud, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten