Å skape en innovasjonskultur er gøy, slitsomt og lærerikt. En viktig innsats i kulturbyggingen er ledelsesutviklingsprogrammet «innovasjon og ledelse» (LUP). Alle kommunens 180 ledergrupper skal ha vært gjennom programmet innen 2018. Noen vil nok stille spørsmålet «virker det?»  og «hva skjer etter programmet?». Leder Elizabeta Stojcevska Søvik i Dønski barnehage deltok på LUP høsten 2016, og forteller deg om hvilken effekt LUP har hatt på Dønski barnehage!  

Lærdom fra LUP

Det viktigste vi lærte på LUP er at det er lurt å bruke tid på hva som egentlig er problemet. Vi tar ofte tak i symptomene, og ikke de egentlige årsakene til problemet. Ledergruppen fra Dønski barnehage hadde en klar forestilling om hva de ville jobbe med på LUP. Gjennom å være både tålmodige og nysgjerrige falt ting på plass underveis, og Dønski barnehage klarte å avdekke det egentlige problemet, ved å ta i bruk nye metoder!

Metodene tvang oss til å gå på årsakene. Av og til kan det være lurt å starte fra et annet ståsted – Søvik

Fra utfordring til løsning

Problemet var at overgangene i barnehagehverdagen, for eksempel fra lunsj til leketid ute, skaper mye venting for barna. De blir urolige og tiden blir dårlig utnyttet.

Løsningen handler om å ta i bruk «venteaktiviteter» i overgangene. Nå bestemmer barna selv  månedens venteaktiviteter første mandag i måneden.

Involvering = lettere implementering

Ledergruppen har vært gode på å involvere gjennom hele LUP. I tillegg opplevde både medarbeidere og barna at løsningen raskt ga effekt. Dette ga lyst og energi til videre utprøving av løsningen.

Gjennom høy grad av involvering helt fra begynnelsen av opplever jeg at medarbeiderne mine virkelig eier løsningen og tror på den – Søvik

Alle har fått vært med på noe, men ingen har vært med på alt. Det er lurt å vurdere hva som er nyttig for hvem å delta på.

Dønski barnehage har nå prøvd ut løsningen i et par måneder. De ansatte opplever mye mer ro i overgangene og en mer ryddig barnehage. Barna er mer positive. De opplever at de er med og bestemmer – reell medvirkning på sitt beste!

Råd til kommende lupere

Det viktigste dere kan gjøre er å fortsette å bruke metodene dere lærte på LUP. Husk at alle metoder er vanskelig til å begynne med, men litt øvelse gjør mester. Dyrk det som oppleves positivt hos medarbeiderne underveis i LUP.

For å unngå at LUP blir noe «i tillegg til», kan du bruke metodene på allerede eksisterende arenaer hos deg, som for eksempel personalmøter.

Elizabeta Stojcevska Søvik, tjenesteleder, Dønski barnehage