Hvert år arrangeres Oslo Innovation Week (IOW) i Oslo. Dugnaden (som de selv definerer seg som) fokuserer på å fremme innovative stemmer og tanker. Målet er å ikke bare snakke om innovasjon, men å faktisk få til endringer. I år var temaet FN’s bærekraftsmål, og hensikten var å gjøre verden til et bedre sted ved å kombinere entreprenørskap, teknologi og innovasjon. I løpet av en uke har rundt 11 000 besøkt IOW fordelt på over 50 arrangementer. Og vi var en av dem. Her er en av tankemåtene vi lærte.

Moonshot thinking – 10x bedre, ikke 10% forbedring

Moonshot thinkinger en metode for å tenke utenfor den tradisjonelle boksen. Å sette seg et moonshot betyr å heve ambisjonsnivået radikalt. I følge Laila Pawlak er ambisjonsnivået vårt glasstak – vi sikter ikke høyere enn det vi tror er mulig. Moonshot thinking har som mål å bryte dette tankesettet ved å fokusere på gjøre ting 10 ganger bedre enn det vi gjør i dag, eller som i beste fall løser problemet helt. Og det er ikke de små problemene som skal takles med metoden. Det er de store overgripende problemene som klimaforandringer, ensomhet blant eldre eller tilgang på rent vann, som ved å løses gir stor positiv effekt på livet til millioner av mennesker.

Tre enkle steg

Oppskrift på Moonshot thinking

Fremgangsmåten er enkel:

1.       Velg et enormt problem

2.       Lag og foreslå en radikal løsning, som gjerne kan høres ut som science fiction

3.       Søk etter banebrytende teknologier som finnes i dag (AI, 3D printing osv.) som kan være en del av løsningen

Et eksempel på er Googles førerløse bilder hvor moonshoten blir beskrevet som «å lage selvkjørende biler». Det kan løse deler av klimautfordringene da bilene er elektriske (og ja, det avhenger av hvordan elektrisiteten er produsert), vil redusere antall trafikkulykker og vil redusere trafikk på veiene.

Å fokusere på å forbedre produkter og tjenester med ti-gangeren i stedet for de mer tradisjonelle 10 prosentene vil gi oss både ambisjoner og mulighetsrom vi tidligere ikke har sett.

Inspirasjon er verdt å bruke tid på

Etter å ha vært et par dager på IOW har vi lært mye om innovasjon og innovasjonsmetodikk, hva som rører seg på teknologifronten (som egentlig er alle fronter) og vi har møtt mange likesinnede, i tillegg til mange med ulik innfallsvinkel enn det vi til vanlig har. Det har vært en svært lærerik opplevelse, og vi gleder oss allerede til neste års uke. Og vårt mantra for det neste året vil være: vi klarer ikke mer enn det vi setter som mål, så vi må sikte så høyt vi kan!

Ine Skarrud, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten