Vi har tidligere skrevet om våre nye satsing «Oppdrift» for å utvikle nye og innovative løsninger for innbyggerne våre. Samlingene er nå i gang og prosjektene utfordres, utvikles og de deler med hverandre. 

12. september hadde vi vår første felles samling med jobbing i Oppdrift. Før sommerferien hadde vi en kort samling for å bli bedre kjent med både hverandre og prosjektene. Det er også gjennomført en veiledning med hvert enkelt prosjekt.

«Kill your darling»

På denne samlingen skulle vi utfordre prosjektene og pushe dem videre. Har prosjektene egentlig funnet de beste løsningene på utfordringen de vil løse? Når løsningene allerede fremstår som flotte og smarte er det krevende å bli utfordret til å utvikle dem et steg videre. Vi må utforske mulighetene enda mer. Her gjelder det å ikke bestemme seg for løsninger for tidlig, men holde mulighetene åpne.

Hvem er de beste, hva kan vi stjele?

Deling av prototype

Første oppgave på denne samlingen var derfor idéutvikling. Hvem er de beste i verden på det området prosjektene jobber med og hva kunne de stjele fra disse? Hvordan kan «tyvegodset» oversettes og tilpasses løsningen? Denne prosessen kan gjøre veldig vondt, fordi man elsker løsningen som allerede er utviklet, men det er helt nødvendig for å finne frem til gode innovasjoner.

Prototype og teste på brukerne

Neste steg var å prototype løsningene, løsningene blir konkretisert og visualisert. Her er det viktig å finne frem til hvilken del av løsningen det er mest nyttig å prototype for å få tilbakemeldinger på. De fleste lagde tegneserier eller storyboarder, en god og enkel måte å forklare løsningen på. Deltakerne fikk mulighet til å sjekke om løsningen «henger sammen» og ga nok en mulighet for videreutvikling. To og to grupper presenterte prototypene for hverandre og kom med ærlige og nyttige innspill.

Frem til neste samling 15. oktober skal prosjektene ha testet løsningen sin på reelle brukere.  Det må planlegges hva de vil ha svar på og hvem de skal teste på. For noen er dette åpenbart, men ikke for alle prosjektene. Veiledere vil støtte testingen etter behov.

Jeg har egentlig ikke tid til å være med på samlingene, men det gir så mye energi at jeg klarer ikke å la være. Leder og deltaker i Oppdrift

I bevegelse

Vi startet dagen med å si at det er et mål at alle prosjektene i løpet av samlingen skal ha beveget seg. Alle svarte bekreftende på at det hadde foregått en bevegelse, det er bra. Bevegelsen skal bare fortsette.

På neste samling i oktober er det «Bootcamp»!

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten