Bærum kommune har gjennom tre år satset på interne innovatører ved å støtte dem med midler. Samtidig har vi gjennomført et ledelsesutviklingsprogram (LUP). Nå ønsker vi å kombinere disse satsingen ved å gi intraprenørene en tettere oppfølging med samlinger og veiledning samt sikre god effekt, implementering og erfaringsdeling.

Pitching for Rådmannens ledergruppe

Rett over påske fikk åtte utvalgte prosjekter anledning til å pitche sin prosjekter for Rådmannens ledergruppe (RML). På forhånd fikk de opplæring i pitching og tre minutter hver til å selge inn sine prosjekter. RML er en stor gruppe i Bærum kommune, så dette var tøffe saker. Men samtlige prosjekter var god forberedte og imponerte hele ledergruppen med sine gode ideer og sitt engasjement.

Pitching må vi gjøre mer av, leder i Rådmannens ledergruppe

Veien til «Oppdrift»

Før prosjektene var kommet så langt var det gjennomført flere aktiviteter. Både i november og januar ble det invitert til søkerverksted for å drøfte ideer, problemstillinger og gi gode tips til å skrive søknadene.

Etter søknadsfristens utløp var det kommet inn 25 søknader. Noen av disse ble invitert til et verksted for å forbedre søknadene. Dette var søknader som var utydelige, men vekket nysgjerrigheten. Deretter ble åtte søknader plukket ut til pitchingen. Prosjektene ble vurdert opp mot gitt kriterier, men også om de passet inn i et opplegg som «Oppdrift».Det var meningen at kun fire til fem skulle gå videre. Etter å ha hørt alle pitchene var det imidlertid umulig å velge, alle måtte få være med videre.

Hva vil vi oppnå med «Oppdrift»?

Med «Oppdrift» ønsker vi å støtte prosjekter som løser en utfordring som kan gi bruker og innbyggere riktige tjenester på riktig måte. Disse prosjektene vil vi gi tett oppfølging og ha tydeligere forventninger til effekt, gevinst og spredning.

Vi håper at det vil være synergier mellom prosjektene og at de kan gi hverandre god støtte. Nå skal prosjektene følges opp med et program i løpet av høsten. Det vil både være fellessamlinger og skreddersøm avhengig av de ulike prosjektene. Prosjektene vil få veiledning mellom samlingene.

20. januar gjennomføres Bærumskonferansen, da skal prosjektene presenteres, så her er det ingen tid å miste.

(PS: Hovedbildet viser spente deltakere som venter på å skulle pitche.)

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten