Hvordan støtte tjenestene ytterligere i å utvikle smarte løsninger? Hvordan bygge videre på innsatser som allerede er satt i gang, men få enda mer ut av dem? Hvordan kan vi bedre spre erfaringer og resultater og hente ut og synliggjøre gevinst?  Vi hadde mange spørsmål, vi søkte informasjon og spurte tjenestene. Svaret ble «Oppdrift».

Prøve og feile – interne innovasjonsmidler

Bærum kommune opprettet i 2017 et Forsknings- og innovasjonsfond på 10 millioner kroner. To av millionene skulle gå til våre egne interne intraprenører som ønsket å finne frem til nyttige og smarte løsninger for sine brukere. Midler har blitt delt ut i to omganger og til sammen 19 prosjekter har fått økonomisk støtte. Nå var tiden inne til å spørre om midlene kunne utnyttes enda bedre. Vi ønsket å følge opp søkerne tidligere og tettere.

LUP – Ledelsesutviklingsprogram innovasjon og ledelse

Ledere gir innspill i utviklingsprosessen

Det er over en tre års periode gjennomført et program for alle ledergruppene i kommunen. Siste kull gjennomfører i disse dager. Tiltaket har vært et ledd i å bygge innovasjonskultur i kommunen i tråd med kommunens innovasjonsstrategi. Strategien er nå rullert og fokuset er rettet mot å synliggjøre og nyttiggjøre seg av effektene prosjektene har. Samtidig er det viktig å spille videre på all kompetansen som er opparbeidet i tjenestene om innovasjonsarbeid .

Interne innovasjonsmidler + LUP = Oppdrift

Tanken er at metoder som har blitt brukt på LUP vil være til hjelp i arbeide med å lage søknader og etterhvert prosjekter. Oppdrift skal være til hjelp både i søknadsfasen og i arbeidet med prosjektet. Vi tenker oss også at Oppdrift skal gi rom for støtte og veiledning til  prosjekter som ikke får midler, hvis de ønsker det. Det er ikke alltid det er midler som skal til å for gjennomføre forbedringer, det kan også hjelpe med veiledning og oppfølging. Vi har erfart gjennom arbeidet med interne innovasjonsmidler at delingsarenaer er viktig og dette vil vi derfor legge tilrette for.

Oppdrift er helt i oppstarten og foreløpig er det kun gjennomført et første informasjons- og sparringsverksted. Verkstedet var utrolig inspirerende med engasjerte kolleger som delte og lyttet til hverandres ideer. Vi håper dette sette tonen for det videre arbeidet med Oppdrift. Neste milepæl er et søkerverksted 29. januar og endelig søknadsfrist er 1. mars.

Spesialrådgiver, Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten