Om litt over to uker går søknadsfristen for Oppdrift 2020 utDen nysgjerrige søker som allerede har vært inne i søknadsskjemaet vil se at det som etterspørres i år er annerledes enn årene før. I år er vi ute etter en utfordring dere vil bruke Oppdrift til å løse, og ikke løsningen dere ønsker å utforske.  

Innovasjon handler om å finne en ny og god løsning på et behov. Den vanlige måten å angripe dette på er å finne en løsning vi synes er lur, men hvordan vet vi at det er den beste løsningen på det problemet vi skal løse? Ofte vet vi ikke det, for vi har glemt å sjekke med de som eier problemet. Vi som kompetente fagfolk tenker at vi kjenner brukerne og innbyggerne våre så godt at vi ikke trenger å sjekke med dem. 

Vi vet at for å finne frem til de beste løsningene må vi ta utgangspunkt i det som innbyggerne og brukerne opplever. Vi må ikke tro, vi må vite, undersøke nærmere. Ved å ha fokus på behov får vil vi få innsikt i nye behov, ny innsikt i gamle behov, forstå gamle behov på nye måter og velge bort behov som kommunen ikke skal dekke. Dermed kan vi i større grad utvikle nye og bedre løsninger som treffer. Eksempelvis kan en da avdekke at et behov for å få hjelp i hjemmet, egentlig kan være en frykt for å dette og løsningen kan være et kurs i fallteknikk. 

Dette vil vi nå ta på alvor i årets Oppdrift. Vi vil at dere som søker skal ta utgangspunkt i en utfordring dere opplever i deres tjeneste og som dere tenker dere må finne en ny løsning på. Sammen skal vi skaffe oss innsikt i hva som er behovene til brukerne før vi setter i gang med ideutviklingsprosesser for å finne frem til de gode løsningene. Men for å være sikre på at løsningen er god for brukerne må vi snakke med dem igjen å sjekke. Er dette en løsning som vil fungere for dere?  

Har du lyst til å løse en utfordring gjennom Oppdrift? Søk innen 2.mars. Link finner du her (Obs. kun ansatte i Bærum kommune)  

 

Hege Fossum og Christian H. Haave, Strategi og utviklingsenheten