Om Tanketanken

Bloggen viser frem og forteller om fremtidens tjenester og fremtidens lokalsamfunn ved å dele inspirerende historier og tanker fra kommunens ledelse, ansatte, innbyggere og andre spennende mennesker. Gjennom Tanketanken skal du få kjennskap til hva som skjer på tvers i Bærum kommune. Dette er ett ledd i å skape en synlig innovasjonskultur.

Tanketanken skal ha et innovativt, strategisk og fremtidsrettet perspektiv i et forpliktende samarbeid med resten av kommunen og andre aktører.

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for bloggen v/ hege.fossum@baerum.kommune.no

Strategi- og utviklingsenheten

Postadresse:
Bærum kommune
Strategi- og utviklingsenheten
1304 Sandvika

Besøksadresse:
Rådhustorget 2
1337 Sandvika
Nettsiden til Bærum Kommune