For andre gang deltar en gruppe fra Bærum kommune på Innovasjonsskolen for kommunesektoren på Høgskolen i Lillehammer. Studiet skal gi deltakerne kompetanse i å bistå i kommunens innovasjonsarbeid og være gode innovasjonsambassadører. Hege Fossum fra Strategi og utvikling er en av deltakerne, og forteller deg om jakten på nye og bedre løsninger.

Om å ri en død hest

Et gammelt indiansk visdomsord sier at dersom du oppdager at du ”rir en død hest” er den beste strategien som oftest å gå av hesten. I organisasjoner er løsningen i mange sammenhenger å kjøpe en kraftigere pisk for å få fart på hesten eller dra på studiebesøk til andre organisasjoner for å se hvordan man rir på døde hester der. Hvis ikke noe av dette hjelper kan man alltids true den døde hesten med avlivning.

Ingen ønsker å ri døde hester, men likevel gjør vi det. Det er ikke alltid åpenbart hva som skal erstatte hesten. Hva er mulig å få til? Å finne frem til gode, innovative løsninger på utfordringer er krevende og det er behov for kompetanse på hvordan innovasjonsarbeid kan drives frem.

Tverrfaglig deltakelse

Årets kull fra Bærum består av tjenesteleder fra Ungdomstjenesten, Helsetjenester for barn og unge og fra det nye tjenestestedet Helse og Friskliv. I tillegg deltar en rådgiver fra Strategi- og utviklingsenheten. I løpet av studieperioden på et år skal vi jobbe med et innovasjonsprosjekt. Vi leter fortsatt etter en aktuell og nyttig problemstilling å ta fatt på. Vi er enige om å ha et felles prosjekt og at det skal være tverrfaglig. Det vil være naturlig at prosjektet rettes inn mot barn og unge.

Med stor entusiasme er vi i gang med studiet og med den store utfordringen det er å la døde hester få hvile i fred.

Innovasjonsskolen – nyttig for Bærum kommune

En rekke tiltak er satt i gang for å bedre ruste Bærum kommune til systematisk å finne ut hva som er de store utfordringene, jakte på nye, gode løsninger og implementere dette i organisasjonen.

Når bærumsteamet har fullført innovasjonskolen settes det i arbeid i egen kommune. Eksempelvis har deltakere fra første kull utviklet og drifter nå kommunens eget ledelsesutviklingsprogram for innovasjon som alle tjenestesteder i kommunen skal delta i. Gjennom deltakelse på innovasjonskolen investerer kommunen i spisskompetanse som skaper «ringer i vannet».

Deltakerne skaper ringer i vannet.

Er du kommunens neste deltaker på Innovasjonsskolen? Snakk med lederen din!

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi og utvikling