Etter juleferien flyttet ansatte i kommunen inn på flotte, nye lokaler på Rådhuset. Staber, støtteenheter og ledelse sitter på kryss og tvers over tre etasjer. Hovedmålet med ombyggingen av Rådhuset er at vi skal være mer arealeffektive, og vi er opptatt av å utforske hvilke muligheter som finnes i denne nye måten å organisere arbeidsplassen på.

Ett av kommunens fire hovedmål er at vi skal ha en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Å arbeide med innovasjon kan være utfordrende og krever at vi må tåle usikkerheten, undersøke hva behovet vårt er, skaffe innsikt og teste løsninger. Hvordan kan samlokalisering bidra til mer innovasjon og hva kreves for å få det til?

Førsteinntrykket

Allerede etter noen få dager ser vi at det å sitte sammen i kontorlandskap har ført til en endring i hvordan vi har det sammen. Vi ser at det er lettere å komme i kontakt med hverandre, ansikt til ansikt. I uformelle møter, enten i landskapet, over kaffemaskinen eller i den nye kantinen får vi innblikk i hva andre gjør og ser at vi  kan ha informasjon som er av nytte for hverandre.

Langbord med plass til mange

I den nye felles kantinen deler vi et langbord med plass til kollegaer fra ulike avdelinger og på tvers av tjenester. Det å ha fått flere «lavterskel» møterom, gir også muligheter for kort og spontan prat. Vi ser at det kan bidra til at vi i større grad tenker sammen og på tvers. Dette gir økt fleksibilitet og en mindre rigid måte å samhandle på.

Vi snapper opp hva som skjer og deler. Sitat ansatt

Dette er bare så nyttig! Sitat leder

Vi snakker med folk vi vanligvis ikke snakker med – over kaffemaskinen eller i kantina. Sitat ansatt

Rådhuset som testarena

I tiden framover bør vi reflekterer sammen rundt hvordan vi kan utnytte lokalene maksimalt og hvilket mulighetsrom som ligger i det å være samlokalisert. Hvis vi klarer å endre noen vaner, vil vi da kunne få til noe mer og bedre enn før? Kommunen er i gang med planlegging av den nye kommunegården og det er samme prosjektledere for begge ombyggingene, så nå har vi gode muligheter til å bruke rådhuset som en testarena for ny kommunegård.

Helga Wallin Moen, Spesialrådgiver i Strategi- og utviklingsenheten