Sandvika og Powerhouse settes igjen på verdenskartet – denne gangen med nyheten om at konseptet Powerhouse ikke bare er et plusshus, men også aktivt bidrar til å skape utslippsfri transport.  SmartCity Bærum-medlemmene UnoX Hydrogen, Asplan Viak og Entra har gått sammen om å etablere verdens første hydrogenstasjon som kan produsere hydrogen med elektrisitet fra solceller på taket.

Fra solceller til hydrogen

Powerhouse er et rehabilitert kontorbygg på Kjørbo som skal produsere mer energi enn det forbruker i løpet av byggets levetid. Solcellene på taket er et av tiltakene som bidrar blant annet til dette. Hittil har strømmen som produseres lokalt gått med til å drifte bygget, lade egne elsykler og elbiler. Likevel viser målingene at det er mer strøm til overs, og dette har hittil blitt solgt tilbake til nettet og Hafslund. Ta en titt på Powerhouse sitt strømforbruk og solenergiproduksjon her.

Den nye hydrogenstasjonen skal bruke denne overskuddsstrømmen til å produsere hydrogen, som lagres og videreselges på stedet. I perioder der det ikke er overskuddsstrøm fra solcellene vil man benytte tradisjonell vannkraft fra Hafslund.

Hva er hydrogen?

Bruk av hydrogen som drivstoff i biler er fossilfri og eneste utslipp fra kjøretøyene er rent vann. Den industrielle prosessen med å lage hydrogen er basert på splitting av vannmolekyler H2O, slik at gassen hydrogen H2 dannes. Denne gassen kan lagres og benyttes via en brenselcelle i elektriske motorer. Hydrogenbiler er derfor i utgangspunktet en elbil, men lager elektrisitet fra hydrogen som den har med seg i tanken og ikke via et batteri som i elbilen. Norges miljøvernforbund har skrevet mye om dette her, og det finnes flere blogger om hydrogen, blant annet denne 

Hvordan kan hydrogen bidra til et nullutslippssamfunn?

Hydrogenbiler kan sammenlignes med en tradisjonell elbil, men det tar bare 3-4 minutter å tanke opp med hydrogen. Dagens hydrogenbiler har en kjørelengde på rundt 50-70 mil. Ved godt utbygd infrastruktur kan derfor hydrogenbilen ha en langt større rekkevidde enn elbilen, og dermed fullt ut erstatte fossile kjøretøy.

Miljøorganisasjonen Zero ser helt klart at hydrogen kan spille en viktig rolle i fremtidens tungtransport. De har derfor etablert et eget forum for fornybar tungtransport.

Grønn næringsutvikling i Sandvika

Produksjon av hydrogen basert på solkraft er kanskje spesielt viktig i andre land som ikke har tilgang til like mye ren vannkraft som Norge. På den måten kan hydrogensamarbeidet på Kjørbo være en viktig drivkraft for utvikling av grønn næringsutvikling med internasjonal interesse. Dette er i tråd med SmartCity Bærum sin visjon om lønnsomt samarbeid for en grønnere fremtid!

Offentlige støtteordninger og mål

Hydrogenstasjonen på Kjørbo er støttet med 5,7 millioner kroner fra fylkeskommunen og med 7,7 millioner kroner fra Enova. I tillegg har hydrogenbilen de samme støtteordningene som elbilen, men i tillegg kan hydrogenbilen kjøres i kollektivfeltet hele døgnet.

Bærum kommune bidrar til erfaringer og nullutslipp fra kjøretøy og vil i 2017 kjøpe inn 3 hydrogenbiler, som skal benyttes i kommunale tjenester. Dette er et viktig ledd i kommunens arbeid i å skape en klimaklok kommune gjennom å fjerne forurensning fra transport generert av egne tjenester.

Det er også verdt å merke seg at kommunen i løpet av 2017 etter planen vil ha 76 elbiler, 11 biogasskjøretøy og 3 hydrogenbiler i daglig drift.

Unni Larsen, daglig Leder – SmartCity Bærum