Hva kan engasjere en lokalbefolkning? Hvordan kan Bærum kommune sammen med befolkningen finne løsninger for morgendagens utfordringer i de enkelte lokalmiljøene? 

Dialog

Høsten 2015 og i 2016 skal Bærum kommune ha et ekstra fokus på områdene Rykkinn og Fornebu gjennom prosjektet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning. Prosjektets mål er at innbyggerne skal trives i sine nærmiljøer og ha en god dialog med kommunen om sine behov og ønsker. Medvirkning er hovedverktøyet som skal brukes og i løpet av de neste to årene skal befolkningen få anledning til å møte kommunen og gi innspill på en litt annen måte og oftere enn tidligere.

Rykkinn og Fornebu

Rykkinn og Fornebu er to svært ulike lokalmiljøer i Bærum Kommune.

Fornebu er utpekt til et hovedutbyggingsområde i Bærum og er i sterk vekst. Per i dag er nær 1700 boliger tatt i bruk eller under bygging og behovet for sosial infrastruktur er økende. På Fornebu har sambrukstenkningen stått sterkt og etablering av grendesentre har hatt et mål om å skape møteplasser for ulike aldersgrupper i befolkningen.

Rykkinn var kommunens hovedutbyggingsområde tidlig på 70-tallet og er per i dag et vel etablert boligområde. Nærmiljøet er preget av en sammensatt befolkning og noe sosial ulikhet, men også med et yrende foreningsliv og mange ildsjeler.

Oppstart 24. september

Prosjektet nærmiljøutvikling gjennom medvirkning skal jobbe for å øke trivsel i begge lokalsamfunnene med samme verktøy, nemlig medvirkning. Forhåpentligvis vil befolkningen bidra til å finne nye løsninger sammen med kommunen. Forutsetningen for et slikt bidrag er dialog. Prosjektmedarbeidere går derfor ut i lokalsamfunnet for å snakke med folk i gater og på torg 24. september og være til stede på arrangementet Sammen om Rykkinn.

Har du meninger, ønsker, forslag eller vil ha mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Andrea L. Rivrud andrea.rivrud@baerum.kommune.no eller på telefon 97713908

Les mer om medvirkning her: regjeringen.no og erfaringene fra Groruddalssatsingen