Mandag 20. januar går konferansen «Fremtidens kommune – fargesterk og klok» av stabelen i Bærum kulturhus. Der kan du møte prosjektene fra Oppdrift!

Konferansen er dessverre fulltegnet, men for de av dere som har skaffet dere billett vil prosjekter fra Oppdrift 2019 stå på stand i underhuset. Her kan du komme å høre om prosjektene, hvordan opplegget har vært, og hvordan du kan søke om å være med i Oppdrift 2020.

 

Prosjektene du vil møte vil være:

Emma Festivalen
Ønsker å arrangere årlig «Emma Festivalen» i samarbeid med lokale aktører og innbyggere med fokus på mangfold og godt lokalmiljø. Målet er å skape et bærekraftig prosjekt som skal få positive ringvirkninger for området.

Innafor – fra innføringsklasse til velkomtsenter
Utvide «åpningstiden» til alle elevene på Evje skole som ikke har SFO-tilbud, spesielt til elevene i innføringsklassene. Det er et uttalt behov fra elevene, og det er et behov for å bygge relasjoner i en annen setting. Vi ønsker også å involvere foresatte mer og se på mulighetene til å bruke ressursene på en mer fleksibel måte.

Globale Bærum
Jobber for å få 1000 innvandrere i arbeid i løpet av tre år. Globale Bærums eget mentor-initiativ skal gi støtte i å bygge nettverk og skaffe nødvendig bransjekunnskap for å komme ut i jobb.

Home start
Home-Start+ gir støtte til barnefamilier med barn 6-16 år som ønsker hjelp, med foreldrestøtte, avlastning eller nettverk. Dette er familier som er i en krevende periode eller krise, og foreldre som er alene om utfordringer med barn og ungdom.

Klar info
Er et informasjons-formidling prosjekt til minoritetsspråklige innbyggere. Målet er å gjøre informasjonen tilgjengelig for språkgrupper som ikke kan gjøre seg nytte av informasjonen i dag.

Lunsjhjelpen
Ønsker å gi et tilbud til minoritetsspråklige med liten eller ingen skolegang og som trenger en praktisk tilnærming til språkopplæring gjennom aktivitet og arbeidstrening. Prosjektet gir opplæring og erfaring i å lage lunsj i en realistisk setting.

Rap Clinic
Rap Clinic er et musikktilbud av og- for brukere med psykisk helse og rus i Bærum kommune. På Villa Walle skrives, lages og produseres musikk. Gjennom musikken opplever de ansatte og rapperne å kunne sette ord på ting som ikke er så lett i tradisjonell samtaleterapi. Prosjektet drives av erfaringskonsulenter som har ansvar for å utforme og drifte tilbudet.

Samskaping med pårørende ved bruk av etisk refleksjon
Kompetanseheving for å bedre samhandling og dialog med pårørende til tjenestemottakere. Økt involvering av pårørende i refleksjon over etiske dilemmaer/utfordringer og bruk av refleksjonsverktøy, blant annet SME-metoden (Senter for medisinsk etikk).

Kom innom prosjektene 20. januar. Vi snakkes i underhuset!