SmartCity Bærum har gjennomført en undersøkelse blant de ti største bedriftene på Fornebu og 8000 ansatte, for å kartlegge hvordan ansatte og innbyggere selv ønsker å redusere bilbruk og rushtrafikk.

Enkle løsninger som møter behovet

Resultatet fra undersøkelsen viser at økt bruk av kollektiv transport, samkjøring, mosjon (sykkel/gange)  er viktige tiltak for å redusere biltrafikk og utjevne rushtidstopper. Men for at tiltakene skal få en varig effekt må de gjennomføres samtidig med målrettet og skreddersydd informasjon til ansatte og innbyggere.  Undersøkelsen viser også at mange velger bil for å sikre fleksibilitet knyttet til barnehage, møter etc. For å imøtekomme ulike behov må det være enkelt å kjøre kollektivt. I tillegg bør det etableres bil- og sykkelpoolordninger.

Samkjøring

Et eksempel er samkjøring; det å enkelt kunne finne en nabo eller kollega som skal samme vei til eller fra jobb bare ved et lite «tastetrykk» er et svært aktuelt tema. Det finnes allerede flere apper som bidrar til dette, men de er lite kjent og har derfor få brukere. «Fornebu undersøkelsen» viser at mange arbeidstakere både er interessert i og motivert for å prøve ut samkjøring.
samkjøring

Samskaping

Ingen av tiltakene kan gjennomføres av kommunen eller næringslivet alene. Det er derfor etablert et samarbeid mellom bedrifter, innbyggere, nabokommuner, Ruter og kommunen. Målet er å iverksette tiltak som gjør at arbeidsreisen blir mer effektiv og ikke minst mer miljøvennlig!

Les mer om integrerte transportløsninger på Fornebu her

Samferdseleksperiment 22. september

SmartCity Bærum samarbeider også med NAF i deres kampanje om å la bilen stå hjemme 22. september. Kampanjen har som mål å fjerne rushtidskøen på E18 inn til Oslo. Både NSB og Ruter øker kapasiteten på buss og tog denne dagen.

Hverdagen blir fort hektisk, og for barnefamiliene kan det være utfordrende å få tiden til å strekke til. Derfor er SmartCity med i «Kampen om tiden» og Norgeshistoriens største samferdseleksperiment. På www.kampenomtiden.no kan du lese mer om kampanjen og se hvordan alle kan bidra til å få mer tid i hverdagen, og hvordan vi sammen kan skape «årets beste hverdag» den 22. september.

Unni Larsen, daglig Leder – SmartCity Bærum