NIMBY (Not in my backyard) er et kjent fenomen, og ved etableringen av 20 velferdsboliger i Åsterudveien for mennesker med ulike livsutfordringer ble det tenkt nytt og nyttig. For å imøtekomme naboenes bekymring, og for å sikre et rolig og trygt bomiljø ble det vedtatt å øremerke tre leiligheter til miljøvaktmestere. Bente Solbakken er prosjektleder for Åsterudveien bolig, og forteller deg litt om hva som ligger bak nomineringen til Årets innovatør i Bærum kommune.

Ideen om egne miljøvaktmestere kom når Åsterudveien bolig jobbet med hvordan de sammen med nabolaget kunne opprettholde et trygt bomiljø. Ved utlysning av disse «jobbene» kom det inn over 60 søknader. Etter grundig vurdering ble tolv personer innkalt til intervju. Etter flere samtaler og innhenting av referanser, ble tre person tilbudt leilighet med miljøvaktmesteroppgaver. Det ble lagt spesielt vekt på at de tre kunne jobbe godt sammen i en gruppe og utfylle hverandre.

Sammen om et rolig og trygt nærmiljø

Miljøvaktmesterne er ikke ansatt i Bærum kommune, men har en subsidiert husleie for å gå inn i rollen som innebærer å være en god nabo og rollemodell som er engasjert i nabolaget. De arrangerer dugnader, tar initiativ til å bli kjent med naboene, og er behjelpelige og inkluderende. Rus rehabiliteringsavdeling i Åsterudveien er en bemannet bolig, og miljøvaktmesterne er i tett dialog med prosjektleder og øvrige ansatte der.

Miljøvaktmestrene er en suksess for bomiljøet og naboskapet på Åsterud, og bidrar sterkt til at frykt og mistenksomhet kan omdannes til nysgjerrighet og tillit – Solbakken

Om nomineringen til innovasjonsprisen

Bente Solbakken er veldig stolt av at Psykisk helse – boliger ved «Miljøvaktmesterne» var en av de tre nominerte til innovasjonsprisen i Bærum for 2015, og syntes juryens begrunnelse «det enkle er ofte det beste» er en god beskrivelse av hva som er viktig for et godt naboskap.

Bente Solbakken, prosjektleder for Åsterudveien bolig.